fg

Kontakt

Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT
Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT

Zkoušení svarů metodou vířivých proudů

Podélně svařované trubky mohou být zkoušeny pomocí jednoduché svarové sondy a příslušného držáku. Lze je horizontálně nastavit až do 200 mm a vertikálně do 270 mm, a také vyklopit ze zkušební polohy směrem nahoru a zablokovat. Malé zástavbové požadavky umožňují začlenění do každé svařovací linky,neboť není zapotřebí žádná magnetizace.

Přehled Vašich výhod

  • Pro všechny rozměry trubek je zapotřebí jen jedna svarová sonda
  • Malé zástavbové požadavky umožňují začlenění do každé svařovací linky
  • Vodou chlazená termická svarová sonda umožňuje zkušební teploty až + 1200 °C
  • Magnetizace není zapotřebí

Technické údaje

Šířka stopy: 10 mm resp. 5 mm
Vzdálenost od povrchu zkoušeného materiálu: 1 mm - max. 5 mm
Rozsah frekvence: 1 kHz - 100 kHz
Druhy materiálu: Feromagnetický, neferomagnetický a austenitický materiál
Přestavení výšky: o 270 mm