fg

Kontakt

Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT
Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT

Přesnost do nejmenšího detailu

Snímací systém DEFECTOMINI byl vyvinut pro obzvlášť jemné dráty a trubky o průměru 0,3 mm až 4 mm. Nachází uplatnění ve zdravotnické technice, např. u cívek pro kardiostimulátory, ale také v chemickém a elektrotechnickém průmyslu. Při jeho vybavení permanentními magnety je možné zkoušení všech kovů, včetně feritického materiálu. Kompaktnost systému umožňuje přímou montáž do strojů na tažení drátů.

Přehled Vašich výhod

  • Lokalizace těch nejmenších povrchových vad metodou vířivých proudů
  • Zvýšená detekovatelnost vad
  • Permanentní magnety umožňují i zkoušení feromagnetického materiálu
  • Kompaktní systém pro přímou montáž do strojů na tažení drátů
  • Volitelné: Statický držák pro automatické seřízení zkušební cívky na drátu a tím automatické vyrovnání změn polohy

Technické údaje

Průměr zkušebních cívek: 0,3 mm - 4 mm
Rozsah zkušební frekvence: 10 kHz - 1 MHz
Maximální intenzita pole na zkušebním materiálu: 200 kA/m
Zkoušený materiál: Všechny vodivé materiály