Kontakt

Innovative testing meets customer-specific solution
Ultrasonic testing system for heavy and thick plate

Inovativní zkoušení se setkává s řešením individuálně přizpůsobeným zákazníkovi

Tento systém přesvědčuje svým modulárním konceptem, v němž je možné přizpůsobit osvědčené součásti místním potřebám a dosáhnout tak nejvyšší míry rentability, funkčnosti a procesní stability. V závislosti na layoutu výrobku a požadavcích jsou k dispozici různé koncepty, takže zkušební zařízení mohou být provedena buď nad válečkovou dráhou (zkoušení shora), nebo do ní být vestavěna (zkoušení zespodu). Podle konceptu pak zkoušení celého plechu probíhá při jednom průchodu nebo prostřednictvím zkoušení stojícího plechu po pruzích.
Hrubá data laminárních necelistvostí v materiálu, zaznamenaná pomocí ultrazvuku, jsou předběžně zpracována ve zkušební elektronice a předána k posouzení vyhodnocovacímu softwaru. Systém navíc umožňuje plně automatizované vyhodnocení podle různých mezinárodních norem a zkušebních standardů, které definuje provozovatel zařízení. Pokud by plech nevyhovoval nastaveným kvalitativním požadavkům, lze provést opakovaná posouzení podle jiných norem na bázi uložených zkušebních dat, aniž by bylo nutné zkoušet plech znovu, takže odpadá opakovaná manipulace s plechy.

Přehled Vašich výhod

  • Automatizovaný záznam dat k prokázání laminárních necelistvostí v materiálu po celé šířce plechu v jednom zkušebním průběhu
  • Vysoká kapacita zkoušení cca 720 plechů / den
  • Vyhodnocovací software umožňuje automatické a reprodukovatelné zdokumentování zkoušení podle mezinárodních resp. individuálně definovaných standardů
  • Možnost dodatečného vyhodnocení offline při aplikaci různých zkušebních norem pomocí vyhodnocovacího software. Tím odpadají opakované inspekční prohlídky a manipulace se zjednoduší
  • S přezkoušeným materiálem můžete zamířit na prémiové trhy a docílit vyššího obratu
  • Úspora výrobních zdrojů díky použití zkušebního systému jako nástroje k monitorování a optimalizaci procesů

Technické údaje

Ultrazvuková elektronika a vybavení: Ultrazvuková elektronika a vyhodnocovací software firmy FOERSTER
Vysílací / přijímací zkušební hlavy: S1E1 / S1E3 / S1E4, 5 MHz
Zkušební rychlost: ≤ 1000 mm/s
Zkušební vzdálenost: 1 mm (při max. 1000 mm/s)
Citlivost zkoušení: KSR2, KSR3
Mrtvé zóny:
(orientační hodnoty v závislosti na velikosti reflektoru a hloubkové poloze)
Cca 1,5 mm na obou stranách

Nezkoušené okrajové úseky:
(Podle konceptu zařízení a provedení mohou vycházet
odlišné hodnoty)

▪ Podélné hrany se zkoušením ≤ 5 mm u řezaných plechů / ≤ 15 mm u neřezaných plechů
▪ Příčná hrana bez zkoušení hlavy/paty ≤ 80 mm
▪ Příčná hrana se zkoušením hlavy/paty ≤ 5 mm (pouze u řezaných plechů)
Materiály: Nízkolegované, feritické oceli
Rozměry plechu:
(orientační hodnoty, odlišné hodnoty v závislosti na specifikaci podle potřeb zákazníka)
Délka 3 000 – 52 000 mm, šířka 900 – 5 400 mm, tloušťka 5 – 175 mm
Teplota plechu: Povrch 5 – 120 °C, volitelně až do 200 °C
Stav plechu: ▪ Povrch válcovaný, drsný a očištěný od oleje, tuku, barev, volných nečistot a volných okují
▪ Pokud možno bez zvlnění a okrajových deformací (zářez a ostré hrany z řezu resp. zbytky po řezání plamenem)
▪ Maximální nakloněná poloha omezená

Normy

JIS G 0901

Popisuje ultrazvukovou zkoušku ocelových desek pro tlakové nádoby.

AS 1710-2007

popisuje postup při ultrazvukové zkoušce uhlíkového a nízkolegovaného ocelového plechu a univerzálních profilů, a definuje kvalitativní klasifikaci.

ASME SA 435

Specifikuje ultrazvuké zkoušení ocelových plechů s vertikální zkušební hlavou.

ASME SA 578

Specifikuje ultrazvukové zkoušení válcovaných ocelových plechů pro speciální aplikace s vertikální zkušební hlavou.

ASTM A 435

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných, plně deoxidovaných uhlíkatých ocelových silných plechů a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

ASTM A 578

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

BS 5996:1993

Definuje úrovně přijatelnosti pro nespojitosti ocelových plechů, pásů a široké ploché oceli na základě ultrazvukového zkoušení.

DNV OS-F 101

Obsahuje kritéria a pokyny pro výrobu, montáž, zkoušení, uvedení do provozu a údržbu potrubních systémů. Je doporučeno kompletní ultrazvukové zkoušení silných plechů, pásů a trubek na laminární nespojitosti a příslušné požadavky jsou definovány.

EN 10160

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých ocelových produktů o tloušťce minimálně 6 mm (odrazová metoda).

EURONORM 160-85

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů o tloušťce větší nebo rovné 6 mm (odrazová metoda).

GB/T 2970-2004

Popisuje metodu ultrazvukového zkoušení silných ocelových plechů.

GOST 22727-1988

Popisuje ultrazvukové zkušební metody pro válcované plechy.

ISO 10893-9

Popisuje automatické ultrazvukové zkoušení pásů nebo plechů, které se používají při výrobě svařovaných ocelových trubek, pro detekci laminací.

ISO 17577

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce nejméně 6 mm.

ISO 3183

Určuje požadavky a zkušební metody pro ocelové trubky pro potrubní transportní systémy ropného a plynárenského průmyslu.

JB 4730-1994

Specifikuje pět metod nedestruktivního zkoušení a klasifikace vad, včetně: Ultrazvukové zkoušení surovin, náhradních dílů a svarů kovových tlakových nádob.

JIS G 0801

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů pro tlakové nádoby.

NF A04-305

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce větší nebo rovnou 6 mm (odrazová metoda).