fg

Kontakt

DEFECTOVISION IR tests the entire surface of the material

Inovativní zkoušení s technologií FOERSTER

Díky systému DEFECTOVISION IR společnost FOERSTER úspěšně rozšířila své základní kompetence v nedestruktivním zkoušení kovových hutních polotovarů. Doposud bylo na celém světě s pomocí naší nejnovější technologie bezpečně a efektivně přezkoušeno více než 6,5 milionů tun oceli.

Automatizovaná technologie infračerveného záření, používaná společností FOERSTER, nabízí nové podněty pro doposud neřešitelné zkušební úkoly.

 

 

 

Indukční termografie tepelného toku umožňuje kompletní zkoušení povrchu za tepla válcovaných ocelových sochorů a trubek s kruhovým, čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem a také kolejnic a profilů. Stoprocentní a reprodukovatelné zkoušení se provádí nejen u rovných ploch, nýbrž i u vnějších a vnitřních poloměrů. Kromě toho jsou do zkoušení povrchu až na pár milimetrů zahrnuty i konce materiálu.

Technické údaje

Zkoušený materiál: Feromagnetické ocelové sochory kruhového a čtvercového průřezu
Průměr / Délka hran: 50 – 300 mm
Délka zkoušeného materiálu: Min. 4 m
Max. zkušební rychlost: 1,5 m/s
Nezkoušené konce: Typ. 5 mm
Minimální hloubka vady: 0,3 mm
Minimální délka vady: 10 mm