Kontakt

Přesné zkoušení zakřivených ploch

Kromě standardních sond se při kontrole trhlin používají i flexibilní sondy. V kombinaci s tvarově přizpůsobenými držáky sond je možné je snadno použít na nejrůznější geometrie dílů.

Hlavní oblastí jejich použití je zkoušení zakřivených povrchů. Ty se pomocí flexibilních sond dají s časovou úsporou zkoušet bez skenovacích zařízení.

Strojní výroba umožňuje reprodukovatelné výsledky zkoušení i při nejvyšších požadavcích na kvalitu. Sondy tak mohou být například při výměně vzájemně zaměněny jedna za druhou.

 

 

 

Přehled Vašich výhod

  • Zkoušení komplexních geometrií v širokém frekvenčním rozsahu
  • Časově úsporné zkoušení zakřivených ploch
  • Jednoduché přizpůsobení se různým geometriím

Technické údaje

Frekvenční rozsah v optimálním případě: 3 kHz – 10 000 kHz
Vinutí pro kompenzaci oddálení: Integrované
Vícekanálové snímače: Až 32 kanálů