Kontakt

KOERZIMAT 1.097 HCJ measuring system facilitates the accurate, automatic, and fast measurement of the coercitivity HCJ

Posouzení materiálů podle jejich magnetických vlastností

Při výrobě slinutých tvrdokovů a práškových metalurgických součástí korelují magnetické veličiny jako koercitivní síla HcJ s velkým množstvím důležitých procesních parametrů a materiálových vlastností.

S měřicím systémem KOERZIMAT 1.097 HCJ společnost FOERSTER umožňuje přesné, automatické a rychlé měření koercitivní síly HcJ. Měření, do značné míry nezávislé na geometrii, umožňuje prozkoumat zejména i komplexně tvarované vzorky. KOERZIMAT se například používá ke kontrole stupně slinutí a velikost zrn u tvrdokovů a také k provádění kontroly kvality u práškových kovů pro výrobu magnetů a tvrdokovů. Dále lze provádět kontrolu kvality žíhání a mechanického pnutí magneticky měkkých komponent (SMC) a také kontrolu elektromechanických součástí v elektrotechnickém, automobilovém, počítačovém a hodinářském průmyslu.

 

 

Přehled Vašich výhod

  • Určení koercitivní síly podle IEC 60404-7
  • Počítačem řízený měřicí systém
  • Měření nezávislé na geometrii
  • Lehká a velmi kompaktní konstrukce
  • Software k řízení jednotlivých i sériových měření
  • Databáze k záznamu naměřených dat a sad parametrů
  • Reporty specifické podle přání zákazníka
  • Vzdálené rozhraní pro automatizaci, přístup k datům apod.
     

Více informací o tomto výrobku se dozvíte na našich stránkách:
fluxgate-magnetometer.com

Technické údaje

Měřicí rozsah:  0 až 100 kA/m
Intenzita magnetického pole:  Až 450 kA/m
Homogenní rozsah pole:  170 x 40 mm (DxPr.), cívka 40
 120 x 60 mm (DxPr.), cívka 60
Nejistota měření:  1 % měřené hodnoty
Měřicí prvek:  Försterovy (Fluxgate) sondy
Napájecí napětí:  100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Normy

ASTM B887

Popisuje způsob stanovení koercitivní síly slinutých karbidů.

DIN EN 10330:2015-11

Popisuje určení koercitivní síly v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsané metody B spočívá v možnosti měřit vzorky do značné míry nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.