Kontakt

Systems for measuring the saturation polarization σs and Js

Posouzení materiálů podle jejich magnetických vlastností

Při výrobě slinutých tvrdokovů a práškových metalurgických součástí korelují magnetické veličiny jako je hmotnostně specifické magnetické nasycení σs a objemově specifické magnetické nasycení Js s velkým množstvím důležitých procesních parametrů a materiálových vlastností.

S přístrojem KOERZIMAT 1.097 MS nabízí FOERSTER měřicí systém pro přesné, automatické a rychlé měření hmotnostně specifického magnetického nasycení σs a objemově specifického magnetického nasycení Js. Měření, do značné míry nezávislé na geometrii, umožňuje prozkoumat zejména i komplexně tvarované vzorky. KOERZIMAT 1.097 MS se mj. používá při kontrole stupně slinutí u procesu slinování tvrdokovů a také k určení podílu wolframu obsaženého v kobaltu a obsahu volného železa, kobaltu nebo niklu v prášku / tvrdokovech. Navíc lze například provést určení magnetického nasycení Js v jednotkách Tesla u magneticky měkkých součástí magnetického obvodu.

 

 

Přehled Vašich výhod

  • Určení magnetického nasycení podle IEC 60404-14
  • Určení magnetické fáze v austenitických ocelích
  • Počítačem řízený měřicí systém
  • Měření nezávislé na geometrii
  • Lehká a velmi kompaktní konstrukce
  • Software k řízení jednotlivých i sériových měření
  • Databáze k záznamu naměřených dat a sad parametrů
  • Reporty specifické podle přání zákazníka
  • Vzdálené rozhraní pro automatizaci, přístup k datům apod.

Více informací o tomto výrobku se dozvíte na našich stránkách:
fluxgate-magnetometer.com

Technické údaje

Citlivost měření: 2*10-8 Tm3/kg (MS 26 x 60)
1*10-7 Tm3/kg (MS 31 x 69)
Síla pole ve vzduchové mezeře: 1,15 T
Nejistota měření: 0,5 % měřené hodnoty
Měřicí prvek: Pár Helmholtzových cívek s fluxmetrem
Napájecí napětí: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Přívod stlačeného vzduchu: 6 bar (MS 31 x 69)

Normy

ASTM B886

popisuje postup k určení saturační magnetizace slinutých tvrdokovů.

IEC 60404-14

Popisuje určení magnetického saturačního dipólového momentu jS pomocí momentových cívek v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsaného způsobu spočívá v možnosti měření vzorků nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.