Kontakt

Magneto-inductive testing of the material properties of semi-finished products

Plně automatizovaná kontrola záměny materiálu pomocí MAGNATEST® D-HZP

MAGNATEST D-HZP firmy FOERSTER umožňuje magneto-induktivní zkoušení na nejvyšší úrovni: systém provádí plně automatické zkoušení vlastností materiálu. To probíhá v jednocívkovém absolutním provozu a činí tak porovnávací cívku zbytečnou. Kombinace vysokých budicích proudů s komplexní vyhodnocovací elektronikou umožňuje zviditelnit i velmi drobné rozdíly ve struktuře zkoušeného materiálu. MAGNATEST D -HZP kromě toho nabízí rozsáhlé možnosti k dokumentaci výsledků zkoušení, například statistiku zkoušených dílů, zobrazení histogramu a export zkušebních dat. Ty jsou přehledně zobrazeny na velkém barevném displeji.

Přehled Vašich výhod

  • Absolutní zkoušení s jednou cívkou, proto nejsou nutné žádné další porovnávací cívky
  • Stálá intenzita magnetického pole díky působení budicího proudu nezávislého na zatížení
  • Možnost vysoké intenzity budicího proudu pro vysokou zkušební citlivost na magnetické vlastnosti zkoušeného materiálu díky cílené modulaci hystereze
  • Plná integrace do sítě a vzdálený přístup pro integraci procesů
  • Snadné ovládání díky funkčním tlačítkům, specifickým podle použití
  • Automatické vytváření statisticky zajištěných třídicích mezí
  • Sledování trendu třídicích oblastí během zkoušení

Technické údaje

Zkušební frekvence: 2 Hz až 128 kHz v 17 stupních
Počet vstupů a výstupů na linku: 8
Spuštění zkoušení: Ručně, externě
Třídicí prahy: Kruh, elipsa, obdélník, regresní box
Třídicí proces: Skupinová analýza
Způsoby zkoušení: Jednofrekvenční, vícefrekvenční