Kontakt

Cenově výhodný přístroj na zkoušení vířivými proudy pro komerční použití

MAGNATEST ECM je kompaktní modul vhodný k zabudování do linek pro jednoduché zkušební úkoly. S tímto přístrojem je možné snadno a spolehlivě provádět zkušební úkoly, jako je zkoušení záměny materiálu a zjišťování rozdílů v povrchové tvrdosti a hloubce zakalení. MAGNATEST ECM je koncipován jako ústřední prvek systému na zajištění kvality v sériové výrobě a je určen k zabudování do výrobních zařízení. Hodí se zejména pro aplikace, v nichž jde v první řadě o hospodárnost a již méně o rozmanitost funkcí.

Přehled Vašich výhod

  • Cenově výhodný vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní zkoušení pomocí magneto-induktivní metody
  • Magneto-induktivní zkoušení s vyhodnocováním vyšších harmonických vln
  • Zkušební parametry variabilní v širokých oblastech 
  • Velmi snadná obsluha přístroje 
  • Třídění zkoušených dílů do dvou skupin: „OK“ a „NOK“
  • Jednorozměrné zobrazení naměřených hodnot sloupcem LED
  • Klíčem ovládaný přepínač pro uzamčení přístupu k ovládání

Technické údaje

Zkušební frekvence: 2 Hz až 128 kHz v 17 stupních
Zkušební kapacita: Závisí na zkušební frekvenci; cca 10 dílů/s při 1 kHz
Spuštění zkoušení: Ručně, externě, interně
Třídicí prahy: Kruh, elipsa, obdélník
Způsoby zkoušení: Jednofrekvenční