Kontakt

MAGNATEST is used for the non-destructive testing of metallic materials

Automatická kontrola tvrdosti a struktury kovových součástí

Skupina přístrojů MAGNATEST slouží k nedestruktivnímu zkoušení magnetických a/nebo elektrických vlastností kovových materiálů. Zkušební přístroje nacházejí uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu a také při výrobě polotovarů. Mezi hlavní aplikace patří zkoušení bezpečnostních součástí, jako jsou například brzdové destičky nebo kulové čepy, a také funkčně kritických součástí, jako jsou vačkové a hnací hřídele, ložiskové čepy nebo pístní čepy. Typickými zkušebními úkoly jsou kontroly tvrdosti, odlišení materiálu nebo třídění druhů. MAGNATEST je kromě toho možné použít na automatické zkoušení geometrických vlastností kusového zboží u všech kovových sériových dílů. Díky výkonnému zesilovači nabízejí zkušební přístroje MAGNATEST možnost vyhodnocení harmonických vln, což zaručuje vysoce spolehlivou a přesnou opakovatelnost zkoušení i za působení různých rušivých vlivů.

Zatímco MAGNATEST ECM je koncipován jako cenově výhodný vstupní model, MAGNATEST D disponuje sofistikovanou vyhodnocovací elektronikou, která umožňuje zviditelnit i ty nejmenší odlišnosti ve struktuře. Pro různé zkušební přístroje MAGNATEST je navíc k dispozici obsáhlá paleta standardních zkušebních cívek s kruhovými a čtverhrannými průřezy, stejně tak jako standardní zkušební sondy.
Pro zkoušení materiálu u hutních polotovarů vyvinula společnost FOERSTER navíc MAGNATEST D-HZP s četnými možnostmi vyhodnocování. Pokud se zajímáte o zkoušení struktury hutních polotovarů, přejděte prosím na odkaz pro přístroj MAGNATEST D-HZP.