fg

Kontakt

For Magnetic Field and Permeability Measurement

Flexibilní systémové řešení

MAGNETOMAT® 1.782 je měřicí systém k přesnému zjišťování magnetické indukce a relativní permeability. Zobrazení naměřených hodnot, ukládání dat a jejich export probíhá prostřednictvím software MAGNETOMAT. Široké spektrum sond umožňuje optimální přizpůsobení aplikačním podmínkám, jako např. měření relativní permeability v rámci kontroly kvality ušlechtilých ocelí a slitin s nízkou permeabilitou (nemagnetických). Další použití jsou možná mj. při dlouhodobém sledování magnetického pole, např. před instalací magneticky citlivých přístrojů a také při lokalizaci feritických vměstků v ušlechtilých ocelích resp. v neželezných materiálech. Kromě toho je možné prokázání změny materiálu (sulfidace, degradace povlaků, změny struktury) pomocí porovnávacího měření permeability.

Přehled Vašich výhod

  • Počítačem podporovaný magnetometr
  • Měření magnetické indukce jako absolutní nebo diferenční hodnoty a též měření relativní permeability µr podle IEC 60404-15 a ASTM A342M
  • Vhodné i pro multikanálová uspořádání sond
  • Jednotlivé nebo trvalé měření
  • Rozhraní ke spouštění měření
  • Obsáhlý software k záznamu a analýze dat
  • Databáze a rozhraní pro export dat

 

Více informací o tomto výrobku se dozvíte na našich stránkách:
fluxgate-magnetometer.com

Technické údaje

Měřicí rozsah: 0,1 nT až 1 mT
µr 1,0 až 2,0
Nejistota měření, měření v terénu: 1,5 % měřicího rozsahu
Nejistota měření, měření permeability: 5 % měřené hodnoty
Rozlišení: 24 bitové ADC
Šum: ≤ 20 až 500 pT/√Hz@1Hz
(v závislosti na typu sondy)
Napájecí napětí: +10 až +28 VDC
Rozhraní k PC: RS232
Rozměry elektroniky: 130 x 187 x 100 mm (D x Š x V)
Hmotnost elektroniky: 0,5 kg
Rozsah teplot: -25 °C až +50 °C

Normy

STANAG 2897 a AEODP-7

Určují rámec pro zkoušení nemagnetických nástrojů pro použití v EOD (likvidace výbušných zbraní). Zkušební metoda je založena na měření zbytkového magnetického pole zkoušených komponentů pomocí magnetometru měřícího absolutní pole nebo gradient pole.

API Spec 7

popisuje zkoušku vrtných soutyčí na těžbu ropy pro průkaz jejich nemagnetických vlastností. Zkušební postup spočívá v měření magnetického zbytkového pole a relativní permeability (čísla permeability) µr. 

ASTM A342M metoda 4

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT splňují požadavky této normy. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

IEC 60404-15 kapitola 6

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje .

VG 95578

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.