fg

Kontakt

For Magnetic Field and Permeability Measurement

Přesné kompaktní balení

MAGNETOSCOP 1.070 je přenosný, mikroprocesorem řízený magnetometrický systém se sondami k měření hustoty magnetického toku (magnetické indukce) jako absolutní nebo diferenční hodnoty (gradient). Pro snadný přenos dat disponuje rozhraním USB a kartou SD k ukládání naměřených dat a parametrů. Měřicí systém kromě toho umožňuje ruční nastavení rozpoznání a ukládání špičkových hodnot a také prahů mezních hodnot. Sériová měření jsou možná stejně jako měření jednotlivá. Data mohou být snadno analyzována a zdokumentována pomocí zároveň dodávaného PC softwaru. MAGNETOSCOP 1.070 tak jako přenosný přístroj mimo jiné umožňuje rychlé měření relativní permeability v rámci kvalitativní kontroly ušlechtilých ocelí a slitin s nízkou permeabilitou (nemagnetických) a také lokalizaci feritických vměstků. Kromě toho je možné prokázání změny materiálu (nasíření, odbourávání vrstev, změny struktury) pomocí porovnávacího měření permeability.

Přehled Vašich výhod

  • Přenosný, mikroprocesorem řízený magnetometr
  • Měření hustoty magnetického toku jako absolutní nebo diferenční hodnoty a též měření relativní permeability µr podle IEC 60404-15 a ASTM A342M
  • Rychlost snímání 2000 Hz
  • Barevný displej 3,5"
  • Rozhraní USB k přenosu dat
  • Spouštěcí rozhraní

 

Více informací o tomto výrobku se dozvíte na našich stránkách:
fluxgate-magnetometer.com

Technické údaje

Měřicí rozsah: 0,1 nT až 50 mT
µr 1,0 až 2,0
Nejistota měření, měření v terénu: 1,5 % měřicího rozsahu
Nejistota měření, měření permeability: 5 % měřené hodnoty
Rozlišení: 24 bitové ADC
Rozměry měřicího přístroje: 221 x 102 x 41 mm
Hmotnost vč. baterií: 0,62 kg
Třída ochrany: IP 54
Teplota okolí: 0 až 40 °C
Typ baterie: 4 ks Mignon, AA, LR6

 

 

Normy

IEC 60404-15 kapitola 6

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje .

ASTM A342M metoda 4

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT splňují požadavky této normy. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

STANAG 2897 a AEODP-7

Určují rámec pro zkoušení nemagnetických nástrojů pro použití v EOD (likvidace výbušných zbraní). Zkušební metoda je založena na měření zbytkového magnetického pole zkoušených komponentů pomocí magnetometru měřícího absolutní pole nebo gradient pole.

API Spec 7

popisuje zkoušku vrtných soutyčí na těžbu ropy pro průkaz jejich nemagnetických vlastností. Zkušební postup spočívá v měření magnetického zbytkového pole a relativní permeability (čísla permeability) µr. 

VG 95578

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.