Kontakt

Crack test system for testing cylindrical components

Ekonomické řešení zkoušení s vysokým průběžným výkonem

Automatizace zkoušení součástí je nezbytná, zejména v automobilovém průmyslu, aby bylo možné zajistit plynulý průběh výroby. Kromě vyšších taktovacích dob je automatizací také dosaženo lepší reprodukovatelnosti zkoušení. Jako systémový partner dodává proto FOERSTER kromě jednotlivých zkušebních přístrojů i vhodné zkušební koncepty jako kompletní řešení.

Do výroby integrovaná zkušební stanice ROTO-PUSH slouží ke kontrole trhlin na povrchu pláště u válcovitých součástí. Pro automatizovanou kontrolu trhlin musí být zkušební zařízení uvedeno do rotace. Po vyzkoušení následně probíhá třídění a separace vyzkoušených dílů. Kontinuálním průchodem dílů se dosahuje vysokého zkušebního výkonu, který se pozitivně odráží v hospodárnosti.

 

 

Přehled Vašich výhod

  • Plně automatizované 100% zkoušení trhlin v nepřetržitém průchodu
  • Extrémně vysoký zkušební výkon, neboť není zapotřebí separace dílů
  • Automatické třídění do dvou skupin: „OK“ a „NOK“
  • K dodání ve verzích ROTO-PUSH Ro20, Ro35 a Ro65 jako vícekanálový zkušební systém
  • Dokumentace zkušebních výsledků

Technické údaje

Zkoušený materiál: Válcovité součásti
Průměr materiálu: 8 mm - 65 mm
Zkušební systém: Jednokanálový nebo vícekanálový
Kompatibilní se zkušební elektronikou FOERSTER STATOGRAPH DS / ECM / ECM CE; MAGNATEST D