Kontakt

Crack test system for testing rings

Ekonomické řešení zkoušení s vysokým průběžným výkonem

Automobilový průmysl vyžaduje automatizované zkoušení součástí tak, aby byl zajištěn plynulý průběh výroby. Automatizací lze kromě vyššího průběžného výkonu dosáhnout především lepší reprodukovatelnosti. FOERSTER proto jako systémový partner nabízí kromě jednotlivých zkušebních přístrojů i vhodná kompletní řešení ke kontrole trhlin součástí, integrovatelná do linek.

Plně automatický zkušební systém na kontrolu trhlin ROTO-SCAN byl vyvinut speciálně pro zkoušení kroužků. Zkušební mechanika je přitom koncipována na maximálně šetrnou manipulaci se zkoušenými díly a vyznačuje se kompaktní a nízkoúdržbovou konstrukcí. Zkušební sondy plynule snímají vnitřní a vnější obrys zkoušených dílů při jejich současné rotaci a zajišťují tak 100% zkoušení kroužků.

 

 

Přehled Vašich výhod

  • Plně automatizované 100% zkoušení trhlin kroužků
  • Extrémně krátké seřizovací doby díky výrazné eliminaci potřeby výměnných dílů
  • Ukládání zkušebních programů specifických podle součástí
  • Automatické třídění do dvou skupin: „OK“ a „NOK“
  • Rozhraní k nadřazenému systému managementu kvality
  • Dokumentace zkušebních výsledků

Technické údaje

Zkoušení: Vnitřní a vnější obvod kroužků, čelní plochy (volitelné)
Zkušební výkon: Cca 1000 dílů za hodinu
Zkušební systém: Tříkanálový (1 až 4-kanálový)
Kompatibilní se zkušební elektronikou FOERSTER STATOGRAPH DS / ECM / ECM CE