Kontakt

Portable measuring instrument SIGMATEST

Přenosný měřicí přístroj na nejvyšší úrovni

SIGMATEST je přenosný měřicí přístroj pro určení elektrické vodivosti neferomagnetických kovů na základě metody vířivých proudů. Zjišťuje fyzikální a technické materiálové vlastnosti. Typickými oblastmi použití jsou kontrola kvality u hotových výrobků, zkoušení materiálových kombinací a třídění kovů, slitin nebo šrotu. Dále se používá při údržbě letadel, určování škod způsobených teplem a k inspekci provázející proces výroby a zpracování v metalurgii.
Přístroj se vyznačuje pěti rozdílnými zkušebními frekvencemi a velmi vysokou přesností měření. Této přesnosti dosahuje přístroj i při vysoké frekvenci 960 kHz, takže mohou být přesně změřeny i velmi tenké materiály. Měřicí přístroj dokáže díky vestavěné kompenzaci teploty automaticky přepočítat naměřenou hodnotu elektrické vodivosti na 20°C.

Přehled Vašich výhod

  • Snadné uvedení do provozu
  • Pět měřicích frekvencí: 60, 120, 240, 480, 960 kHz
  • Interní a externí kompenzace teploty
  • Měření až do vzdálenosti 0,5 mm od zkoušeného kusu
  • Měřicí rozsah od 0,5 do 65 MS/m (1 - 112 % IACS)
  • 20 měření za sekundu
  • Vícejazyčný provozní systém
  • Dálkové ovládání přes rozhraní RS-232 nebo ethernet
  • Robustní provedení přístroje pro práci v terénu

Technické údaje

Měřicí rozsah: 0,5 až 65 MS/m (1 až 112 % IACS)
Absolutní přesnost přístroje:   +/-0,5 % z měřené hodnoty
Rozlišení: +/-0,1 % z měřené hodnoty
Kompenzace vzdálenosti: Max. 500 μm
Měřicí frekvence: 60, 120, 240, 480, 960 kHz