fg

Kontakt

Non-destructive eddy current testing of long products with DEFECTOMAT

Přesné zkoušení kruhového a profilovaného neferomagnetického materiálu

Snímací systémy H se používají pro nedestruktivní zkoušení vad u neferomagnetických hutních polotovarů. Ve spojení se zkušebními přístroji DEFECTOMAT jsou při plynulém průchodu zkoušeny metodou vířivých proudů podle DIN 54 140 trubky, tyče a dráty, i s profilovaným průřezem. Snímací systémy H pokrývají rozsah průměru materiálu od 1 mm do 100 mm.

Přehled Vašich výhod

  • Zkoušení neferomagnetických kovů
  • Průměr zkoušeného materiálu 1 - 100 mm
  • Jemné odstupňování zkušebních cívek a ochranných trysek dostupné pro optimální výsledky zkoušení
  • Pro zkušební nasazení s průchozími cívkami a snímacím systémem DEFECTOARRAY

Technické údaje

Průměr zkoušeného materiálu: 1 mm - 100 mm
Druhy vad podle odhalitelnosti DIN EN ISO 15549: Příčné a bodové vady
Vhodné pro vyhodnocovací přístroje FOERSTER: DEFECTOMAT DA, DEFECTOMAT CI / DI, DEFECTOMAT ECM
Vhodné pro cívky FOERSTER: Průchozí cívky a DEFECTOARRAY