fg

Kontakt

Ještě lepší detekce vad

ROTOMAT DA, používaný pro zkoušení trubek o průměru 20 - 520 mm metodou stejnosměrných rozptylových toků, stanovuje nové standardy v oblasti detekce podélných a zejména šikmých vad. Použití pole snímačů s vysokým rozlišením umožňuje lepší detekci vad. Digitalizace signálů probíhá přímo v těchto polích snímačů v rotující části, což umožňuje použít nové formy přenosu dat do stacionární části snímacího systému. Díky tomu lze zvýšit počet zkušebních kanálů až na 192, což je předpokladem pro vytvoření obrázků C-Scan s vysokým rozlišením.

Zkušební signály i napájení magnetizace jsou přenášeny mezi statorem a rotorem bezkontaktně. Sběrací kroužky a kartáče již nyní nejsou nutné, což vede k výraznému snížení nákladů na údržbu.

Přehled Vašich výhod:

  • Zkoušení vad na vnitřním i vnějším povrchu, podélné a šikmé až do ± 45°
  • Bezúdržbový přenos napájení magnetizace a elektronických signálů
  • Plně digitalizovaný snímací systém
  • Vysoká odolnost proti šumu díky digitalizaci přímo v poli snímačů
  • Až 192 plnohodnotných kanálů pro snímky trubky s vysokým rozlišením