Další odborné znalosti a výhody

Naše kompetence

My ve společnosti FOERSTER se považujeme nejen za výrobce prvotřídních zkušebních a měřicích systémů, nýbrž také za poradce a partnery pro naše zákazníky, a to už od prvního seznámení. Snažíme se vytvořit dlouhodobé partnerství a v úzké spolupráci s Vámi navrhovat na míru šitá řešení pro Vaše zkušební úkoly. Můžete si být přitom jisti, že s technologiemi, které používáme, jste vždy na nejvyšší úrovni techniky. Neustále pracujeme na tom, abychom vylepšováním výrobků a inovacemi zajistili našim zákazníkům rozhodující výhody.

Balíček služeb, který Vám můžeme nabídnout, tak sahá daleko za rámec získání vlastního produktu.

Aby mohla společnost FOERSTER zajišťovat obsáhlé a individuální poradenství u speciálních poptávek zákazníků, má na různých místech k dispozici aplikační laboratoře, zřízené právě za účelem zákaznických poptávek. Laboratoře jsou opatřené nejnovějším zkušebním vybavením a jsou tak skvěle vybaveny na řešení Vašich specifických požadavků. Umíme provádět komplexní zkoušení pro velký počet různých zkušebních úkolů, počínaje tenkými drátky přes tyčovou ocel až po těžké podélné produkty, jako jsou sochory, trubky API nebo železniční kolejnice. V naší zkušební laboratoři máme navíc možnost sami simulovat komplexní zkušební linky, od ultrazvukového zkoušení přes vířivoproudé zkušební linky až po termografickou zkušební linku. Na základě vzorků poskytnutých zákazníky se zjišťuje optimální výsledek jak pro technické vybavení, tak i pro správné nastavovací parametry. FOERSTER má k dispozici speciální tým aplikačních inženýrů, kteří jsou v úzkém kontaktu s vývojáři a díky svým dlouholetým zkušenostem u firmy FOERSTER mají rozsáhlé znalosti v aplikační oblasti. Výsledky Vám poskytneme v podrobné zprávě a na přání je s Vámi projednáme i osobně.

V našich aplikačních laboratořích Vám nabízíme tyto výkony:

  • Realizace studií proveditelnosti
  • Vypracování individuálních zákaznických řešení s ohledem na Vaše technické a organizační rámcové podmínky
  • Optimalizace parametrů nastavení Vašeho zkušebního systému
  • Vyzkoušení individuálních zákaznických hardwarových a softwarových řešení zhotovených ve firmě
  • Aplikační poradenství, na přání i u Vás

Kromě toho v našich aplikačních laboratořích provádíme důkladné aplikační zkoušky pro nové zkušební úkoly, abychom neustále vylepšovali své produkty a rozšiřovali jejich spektrum. Jsme tak vždy u toho, když naši zákazníci vznesou nové požadavky.

Kromě vlastních měřicích a zkušebních systémů nabízí firma FOERSTER kompletní multifunkční zkušební linky, které jsou přizpůsobené Vašim konkrétním požadavkům. Náš tým specialistů z různých oborů si vždy udělá obrázek přímo u Vás na místě a společně s Vámi naplánuje ideální zkušební linku pro Váš úkol. Kromě osvědčených zkušebních systémů FOERSTER můžeme na přání integrovat do linek i doplňkové technologie jiných výrobců. 

V dalším kroku naše interní konstrukční oddělení vizualizuje s pomocí výkresů CAD takto vytvořené plány pro Vaši novou zkušební linku. Kromě toho naši zkušení specialisté vyvíjejí a programují potřebný software a rozhraní pro automatizaci zkušební linky. Speciální Instrumentation software firmy FOERSTER umožňuje centrální nastavování různých zkušebních systémů – i od cizích výrobců – a také společné zobrazení a protokolování výsledků zkoušení.

Následuje montáž multifunkční zkušební linky a expedice Vašeho na klíč zhotoveného zařízení. Abyste hned od prvního dne mohli plně využívat Váš zkušební systém, nabízíme přímo na místě nebo u nás ve firmě školení pro Vaše pracovníky. Naše celosvětově působící servisní síť s vysoce kvalifikovanými servisními inženýry Vás nenechá na holičkách ani po uvedení do provozu. Pravidelné inspekce a údržba patří k našim službám stejně jako nepřetržitý servis a technická podpora. Máte tak po celý cyklus životnosti Vašeho zařízení k dispozici kontaktní osobu na všechny dotazy a podněty: společnost FOERSTER.

Abychom úspěšně popohnali vývoj produktů v oblasti detekce bojových prostředků a archeologického výzkumu a mohli je vyzkoušet v prostředí co nejvíc podobném realitě, zřídila firma FOERSTER speciální zkušební areál o rozloze cca 1 ha. Zde můžeme v podzemním potrubním systému cíleně umístit do země objekty k detekci, abychom je pak příslušným vyhledávacím přístrojem mohli lokalizovat. V areálu, který má k dispozici typické půdní podmínky míst nasazení z celého světa, lze realisticky znázornit zacházení s detektory. Všechny body areálu a polohy jsou georeferencovány.

Navíc se areál skvěle hodí pro školení, jejichž zprostředkované teoretické a specifické obsahy lze ihned realizovat v praktických cvičeních. FOERSTER začleňuje trénink v tomto areálu do seminářů, nabízí jeho využití ale též firmám a organizacím, které zde naleznou jedinečné zkušební možnosti a mohou vytvořit i vlastní zkušební scénáře. Pod odborným vedením jsou tak školeni specialisté, kteří mohou své vědomosti ihned využít v praxi.

Od začátku se společnost FOERSTER snaží dělit o své znalosti a vytvářet mezinárodní síť specialistů. Dnes má FOERSTER deset dceřiných společností a působí celkem v 60 zemích světa. Tato mezinárodní působnost se stala jednou z mnoha silných stránek firmy FOERSTER, neboť nám umožňuje přizpůsobit se jednotlivým národním specifikům. Díky kvalifikovanému místnímu personálu Vám můžeme ve velmi krátké době nabídnout obsáhlou technickou podporu u Vás na místě. Naše dceřiné společnosti se často nacházejí v přímé blízkosti velkých kovodělných závodů, aby zajistily optimální péči o zákazníky. Pravidelná školení pro naše místní specialisty zajišťují další předávání a neustálé rozšiřování znalostí. V současnosti se již můžeme opírat enormní vědomostní zázemí, který nám pomáhá zvládnout nové zkušební úkoly a v případě servisu rychle nalézt patřičné řešení.