Servisní portfolio

Po celém světě a kdykoliv pro vás k dispozici

Zkušební a měřicí systémy FOERSTER jsou nedílnou součástí vašich výrobních procesů. Z tohoto důvodu jsme své servisní portfolio vyladili přesně dle vašich potřeb, neboť vaše spokojenost je pro nás na prvním místě.

Náš servis začíná již při plánování a ověřování vašich požadavků z hlediska realizovatelnosti našimi kvalifikovanými aplikačními inženýry. Následně se o vás postaráme jak odbornou instalací a uvedením nových přístrojů a zařízení do provozu, tak i pravidelnou údržbou, výměnou opotřebitelných dílů, příp. aktualizacemi softwaru a v neposlední řadě kalibrací přístrojů.

Individuálně vašim potřebám přizpůsobená uživatelská a servisní školení patří rovněž k našemu konceptu, jakož i přímý kontakt prostřednictvím naší servisní nonstop linky. Ta je pro vás k dispozici kdykoliv – 24 hodin denně; 7 dnů v týdnu. Naši servisní inženýři se postarají o analýzu chyb, rychlou dostupnost náhradních dílů a opravu - jak na místě, tak i v našich servisních centrech.

I pro přístroje, které se již více než 10 let nevyrábějí, provádíme nadále opravy, pokud jsou k dispozici náhradní díly. Rovněž kalibraci a údržbu zachováváme tak dlouho, jak je možné. Přesné servisní výkony můžete zjistit v přiloženém seznamu. Rádi vám kromě toho poradíme ohledně možných alternativních výrobků.

Servis pro starší zařízení

V naší sekci pro stažení naleznete navíc přesný přehled služeb k výrobkům z oblastí detekce a měření magnetizmu.

60
Servisních
inženýrů     
10
Servisních center
po celém světě
 

Zajistíme kvalitu výsledků vašeho zkoušení a měření

Kalibrace znamená srovnání se známou veličinou. Měřené veličiny, jako jsou koercitivní síla, hustota magnetického toku a permeabilita, můžeme opakovaně kalibrovat. Pravidelná rekalibrace vašich systémů a přístrojů je důležitá pro prokázání kvality vašich výsledků zkoušení a měření.

Námi nabízený kalibrační servis zahrnuje přezkoušení vašich systémů, resp. přístrojů FOERSTER z hlediska bezvadné funkce a zachování výkonových parametrů. Tak zajistíme, aby zůstala vysoká kvalita vašich výrobků průběžně zachována. V případě nutnosti opravy tuto provedeme - je-li to možné - přímo. Není-li to možné, obdržíte dodatečný odhad nákladů.

K zjišťování magnetických měřených veličin na vašich zkoušených dílech podle platných mezinárodních norem nabízí FOERSTER námezdní měření pro následující parametry:

  • Koercitivní síla HCJ
  • Nasycená magnetizace σS
  • Relativní permeabilita µr
  • Magnetické zbytkové pole

Dceřiná společnost FOERSTER Magnetische Pruefanlagen GmbH nabízí navíc nedestruktivní zkoušení materiálů v chemickém průmyslu jako službu. Při tom představuje kontrola reformovacích trubek mimo jiné v zařízeních na výrobu čpavku a metanolu a rovněž v rafineriích stěžejní bod. Pro další informace přejděte prosím na následující odkaz: www.mp-ndt.de


Investice, která se vyplatí

Maximálně plynulá dostupnost zkušebních zařízení je důležitým faktorem pro každého zákazníka. Základním předpokladem pro minimalizaci prostojů - a udržování výroby - je pravidelná inspekce a údržba přístrojů a zařízení. To slouží k prevenci výpadku výroby a zvyšuje tak dostupnost zařízení.

Inspekce

Pro zjištění a posouzení skutečného stavu vašeho zařízení vám nabízíme pravidelné inspekce, aby byly včas rozpoznány možné známky opotřebení a zahájila se nutná protiopatření. Tak je dlouhodobě zajištěna dostupnost zařízení a počet výpadků podmíněných opotřebením udržován co nejnižší.

Údržba

Pravidelná a kvalifikovaná údržba zvyšuje životnost vašich systémů. Dodržujte zadané cykly údržby a naplánujte proto včas námi prováděnou rozsáhlejší inspekci a údržbu vašeho systému. Na přání pošleme našeho servisního specialistu přímo k vám.

Vzdálená správa

Zkušební systémy, které se používají ve výrobě, mohou svým výpadkem způsobit odstávku výroby. Aby byly tyto doby výpadku udržovány co nejkratší, nabízíme vám dálkový servis pro rychlou analýzu chyb. Tento umožňuje vyjasnění a řešení problémů, pokud se jedná o otázky instalace a konfigurace softwaru, aniž by byla potřebná nákladná servisní cesta. Taktéž softwarové aktualizace lze nainstalovat přes vzdálenou správu. Rovněž pro instalaci získaných softwarových volitelných doplňků již není potřebné vysílat servisního specialistu na místo. Předběžné vyjasnění závady nám navíc umožňuje přicestovat s veškerým potřebným vybavením a náhradními díly a tím ušetřit váš čas a náklady.

Oprava

V případě opravy jsou vám naši celosvětově působící servisní inženýři kdykoliv rychle k dispozici. K opravě můžete své přístroje FOERSTER zaslat buď k našim dceřiným společnostem a kvalifikovaným zastoupením nebo přímo do našeho sídla v Reutlingenu. Přesný popis problému nám pomůže a ušetří vám čas a náklady.

24/7
Hotline
365
Dnů v roce
k dispozici
100 %
Použití
 

Optimální využití vašich zkušebních systémů FOERSTER od prvního dne

Naši zkušení servisní inženýři uvedou vaše zkušební přístroje a vysoce komplexní vícekanálové zkušební systémy do provozu na jakémkoliv místě na světě. K tomu patří rovněž individuální přizpůsobení a optimalizace pro vaši zkušební úlohu. Nabízíme zákaznicky individuální softwarová řešení, která navíc mohou zahrnovat data třetích stran. Tím se sbíhají na jednom místě všechny potřebné informace ze zkoušení. To vám usnadní analýzu, dokumentaci a archivaci dat.

Během uvedení do provozu budou vaši pracovníci zasvěceni do obsluhy vašich zkušebních zařízení FOERSTER přímo ve výrobním prostředí. Na přání také provedeme nezbytná školení obsluhy přímo u vás. Tím vám umožníme, abyste mohli svůj zkušební systém FOERSTER optimálně využívat již od prvního dne. Neboť víme: Kvalifikovaný personál je klíčem k vysoké produktivitě – nejlepší předpoklad pro výrobky nejvyšší kvality. S uvedením do provozu teprve začíná naše pravá spolupráce, neboť jsme zde pro vás po celou dobu životnosti vašich zkušebních systémů FOERSTER.