Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v Institutu Dr. Foerster GmbH & Co. KG a mockrát Vám děkujeme za Váš zájem o naši společnost a webové stránky. Velmi si vážíme ochrany vašich osobních údajů a vašeho soukromí. Abyste měli jistotu, že jste plně informováni o našich postupech ohledně soukromí týkající se shromažďování a používání vašich údajů, vezměte laskavě na vědomí následující informace:

Společnost Foerster Holding GmbH je zodpovědná za shromažďování, zpracování a využití vašich osobních údajů ve smyslu německého Zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Pokud si přejete vznést námitky proti shromažďování, zpracování a využití vašich údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů, zcela nebo zčásti, pošlete prosím své námitky e-mailem, faxem nebo poštou na následující adresu:

FOERSTER Holding GmbH

In Laisen 70
72766 Reutlingen,
Německo

f +49 7121-140-488
privacy(at)foerstergroup.de

2.1 Osobní údaje


V souladu s německým Zákonem o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), jsou osobní údaje jakékoliv informace o faktických nebo osobních okolnostech  konkrétní nebo dohledatelné fyzické osoby. To zahrnuje vaše jméno, telefonní číslo, adresu a všechny ostatní informace, které jste poskytli v našem registračním formuláři. Anonymní nebo pseudonymní údaje zaznamenané během vaší návštěvy na našich webových stránkách nejsou zahrnuty. Tento typ údajů slouží pouze ke zlepšení našeho webu a nelze jej spojovat přímo s vaší osobou.

Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů


Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s právními ustanoveními německého Zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) a německým Zákonem o telemédiích (Telemediengesetz - TMG).

Budou shromažďovány pouze osobně identifikovatelné informace dobrovolně poskytnuté přes náš kontaktní formulář.  Zadané údaje jako společnost, příjmení, křestní jméno, oddělení, adresa, PSČ, město, země, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa jsou ukládány a používány výhradně pro přímý kontakt s vámi.

Pokud zákonné požadavky o uchovávání údajů nezakazují smazání vašich údajů, měly by být smazány následovně:

  • pokud jste si vyžádali smazání vašich údajů,
  • pokud účel pro uchovávání vašich údajů již neexistuje, nebo
  • pokud je uchovávání zakázáno z jiných zákonných důvodů

 

2.3 Využívání údajů pro reklamní účely


Také můžeme použít vaše k nám převedené osobní údaje k reklamním účelům.

Můžete vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů pro reklamní účely, všeobecně nebo pro jednotlivá opatření, kdykoliv bez vynaložení jakýchkoliv poplatků jiných než poplatků za převod podle základních sazeb. Za tímto účelem prosím zašlete písemné upozornění na adresu (e-mail, fax nebo dopis) uvedenou v Oddílu 1 pro tento účel.

 

Nemusíte akceptovat cookies pro návštěvu našich webových stránek.

Naše webové stránky používají „cookies“, které slouží jako nástroje pro uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější prostředí - například pro urychlení navigace v naší platformě. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítačovém systému. Tímto vás upozorňujeme, že některé z těchto cookies jsou přehrávány z našeho serveru do vašeho počítačového systému, většinou „Session cookies“.  Session cookies jsou automaticky vymazány z vašeho pevného disku, jakmile je ukončena relace prohlížeče.  Ostatní cookies zůstávají na vašem počítačovém systému a umožňují nám rozpoznat váš počítačový systém jako opakovaný návštěvník (trvalé soubory cookies).  Samozřejmě můžete cookies vždy zablokovat, pokud váš prohlížeč tuto akci umožňuje.

Jaké informace jsou v cookies uloženy?
Cookies používané společností Foerster Holding GmbH neukládají žádné osobní údaje. Námi používané soubory cookies tudíž nemohou být vysledovány zpět k určité osobě nebo uživateli. Všechny aktivní soubory cookies mají identifikační číslo. Vaše osobní údaje nemohou nikdy být přiděleny k tomuto identifikačnímu číslu.

Soubory cookies třetích stran
Společnost Foerster Holding GmbH používá určité partnery pro zvýšení přitažlivosti své on-line přítomnosti a webových stránek. Výsledkem je to, že cookies u našich partnerských společností mohou být též ukládány na vašem pevném disku při návštěvě naší webové stránky. Průměrná životnost těchto souborů cookie se pohybuje od několika dní do několika let. Cookies u našich partnerských společností neobsahují žádné osobní údaje.

Tím, že dovolím společnosti Foerster Holding GmbH používat cookies, souhlasím s tím, aby byly soubory cookie používány pro shromažďování, ukládání a používání mých údajů o užívání. Dále souhlasím s tím, aby byly mé údaje uloženy v cookies, jakmile vyprší relace prohlížeče a aby mohly být později vyvolány zpět, například při mé další návštěvě webové stránky. Mohu kdykoliv odvolat tento souhlas s účinností do budoucna nastavením prohlížeče na odmítnutí cookies.

 

Během každého přístupu na webovou stránku společnosti Foerster Holding jsou údaje o používání přenášeny příslušným internetovým prohlížečem a ukládány v souborech protokolu serveru. Soubory dat, která jsou uložena, obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, název stránky, na kterou jste vstoupili, IP adresu, odkazující adresu URL (původní URL, ze které jste vstoupili na webovou stránku), objem přenesených dat a informace o produktu a verzi použitého prohlížeče.

Na našich webových stránkách používáme nástroje pro sledování. Za tímto účelem používáme služby Google Analytics.

5.1 Google Analytics
Google Analytics je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá cookies, jinými slovy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači pro usnadnění analýzy používání naší webové stránky prohlížečem Google. Informace zaznamenané soubory cookie o používání naší webové stránky (včetně IP adresy) jsou obvykle předávány a ukládány na serveru Google umístěném v USA. Vezměte prosím na vědomí, že na našich webových stránkách je Google Analytics rozšířen kódem "gat_anonymizelp()," pro zajištění anonymního zaznamenávání IP adres (maskování IP adres). Dle našeho požadavku zaznamenává Google pouze zkrácenou verzi vaší IP adresy tak, aby byla zajištěna anonymita a aby vaši identitu nebylo možno dohledat. Pokud je na našich webových stránkách aktivována IP anonymizace, Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské Unie a v ostatních zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru. Úplná IP adresa přechází pouze na server Google umístěný v USA ve výjimečných případech, kde je zkrácena.

Společnost Google též postupuje v souladu s předpisy o ochraně údajů smlouvy „US Privacy Shield“ (Štít soukromí USA) a je registrovaným členem programu „Privacy Shield“ (Štít soukromí) ministerstva obchodu Spojených Států. Společnost Google používá informace uvedené výše pro analýzu vašeho využívání našich webových stránek, připravuje pro nás zprávy o aktivitách na webu a poskytuje nám dodatečné služby spojené s využíváním webových stránek a internetu.  IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není spojena s jinými daty Google. Google pouze přenese shromážděná data třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v rámci zpracování dat smlouvy. Google nikdy nespojuje vaše údaje s jinými údaji zaznamenanými společností Google.

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že Google bude zpracovávat vaše osobní údaje způsobem a za účelem popsaným výše.
Můžete kdykoliv zabránit softwaru vašeho prohlížeče v ukládání cookies. To však může způsobit, že nebudete moci mít plný přístup ke všem funkcím na našich webových stránkách. Můžete též zabránit tomu, aby údaje vytvořené prostřednictvím cookies, které se vztahují k vaší návštěvě našich webových stránek (včetně IP adresy), byly přenášeny a zpracovávány společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu.

Pro další informace o Google Analytics a ochraně údajů prosím přejděte na tools.google.com/dlpage/gaoptout

Náš web používá pluginy do různých sociálních sítí.

Vložené pluginy upozorní sociální síť, že jste vstoupili na příslušnou stránku na našich webových stránkách. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může přidělit vaši návštěvu vašemu účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracovávání a používání údajů sociálními sítěmi a vaše práva v tomto ohledu a nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou popsány v příslušných poznámkách o ochraně údajů příslušných sociálních sítí nebo webových stránek. Související odkazy najdete níže.

Na našich webových stránkách používáme následující pluginy: LinkedIn, Xing

6.1 LinkedIn
Používáme pluginy sociální sítě  LinkedIn od the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "LinkedIn"). Toto je odkaz na prohlášení o ochraně dat LinkedIn: Oznámení o ochraně dat LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6.2 Xing
Tato webová stránka používá „tlačítko sdílení“ XING. Výsledkem je vytvoření odkazu na servery XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo, pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím vašeho prohlížeče. Toto je odkaz na oznámení o ochraně údajů XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

6.3 Youtube

Používáme pluginy YouTube, součásti Google Inc., registrované v San Bruno, Kalifornie, USA. Toto je odkaz na prohlášení o ochraně údajů Youtube: oznámení o ochraně údajů www.google.de/intl/policies/policies/privacy/

Tento dokument může být stažen jako soubor PDF. Chcete-li zobrazit a tisknout soubory PDF, potřebujete PDF reader, který si můžete stáhnout zdarma u Adobe Systems GmbH. Pro tisk souboru PDF jednoduše klikněte na volbu TISKU  v nabídce Adobe Reader.

Přeneseme vaše osobní údaje bezpečně v šifrované podobě. To platí pro vaše objednávky a přihlášení zákazníka. Pro tyto účely používáme SSL (Secure Socket Layer) kódovací systém. Přestože je nemožné garantovat absolutní ochranu, zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy proti ztrátě, zničení, přístupu, modifikacím a distribuci vašich údajů neoprávněnými třetími stranami zaváděním technických a organizačních opatření.

Právo na získání informací
V souladu s německým Zákonem o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) máte právo na obdržení informací zdarma o vašich uložených údajích a máte rovněž právo na požadování opravy, zablokování nebo smazání takových dat.

Aby bylo zajištěno, že osobní údaje nebudou převedeny neoprávněným třetím stranám, posílejte prosím své požadavky e-mailem nebo poštou, včetně jasné identifikace vaší osoby, na následující adresu:

Foerster Holding GmbH                  

In Laisen 70
72766 Reutlingen, Německo
Fax: +49 7121-140-488
E-mail: privacy(at)foerstergroup.de

Pokud byste měli nějaké další obavy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás prosím přímo. Pro otázky týkající se shromažďování, zpracování a využití vašich osobních informací; pro přístup, opravu, zablokování nebo vymazání dat nebo pro odvolání souhlasu prosím kontaktujte:

Pan Matthias Walliser, dipl. Ing. (BA) (inspektor pro ochranu údajů třetích stran)

Telefon: +49 7121 630321