Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Srdečně vás vítáme u společnosti FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o.

Děkujeme za Váš zájem o naši internetovou prezentaci a naši firmu. 
Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí.
Abychom vám zaručili, že budete v plném rozsahu informováni o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách, vezměte na vědomí následující informace.

 

1.1 Poskytovatelem této webové stránky a místem, které z hlediska právní ochrany dat odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, je ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), popř. Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., zastoupená vedením společnosti. )

1.2. Pro možnosti kontaktování vás odkazujeme na příslušné kontaktní adresy uvedené pod bodem Impresum.

1.3 Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde:

TERCENUM AG (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů), e-mail: privacy(at)foerstergroup.de.

1.4 Pojem „uživatelé“ zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy jako např. „uživatelé“ je třeba chápat jako rodově neutrální.

2.1 Osobní údaje

V souladu s německým Zákonem o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), jsou osobní údaje jakékoliv informace o faktických nebo osobních okolnostech  konkrétní nebo dohledatelné fyzické osoby. To zahrnuje vaše jméno, telefonní číslo, adresu a všechny ostatní informace, které jste poskytli v našem registračním formuláři. Anonymní nebo pseudonymní údaje zaznamenané během vaší návštěvy na našich webových stránkách nejsou zahrnuty. Tento typ údajů slouží pouze ke zlepšení našeho webu a nelze jej spojovat přímo s vaší osobou.

Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s právními ustanoveními německého Zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) a německým Zákonem o telemédiích (Telemediengesetz - TMG).

Budou shromažďovány pouze osobně identifikovatelné informace dobrovolně poskytnuté přes náš kontaktní formulář.  Zadané údaje jako společnost, příjmení, křestní jméno, oddělení, adresa, PSČ, město, země, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa jsou ukládány a používány výhradně pro přímý kontakt s vámi.

Pokud zákonné požadavky o uchovávání údajů nezakazují smazání vašich údajů, měly by být smazány následovně:

  • pokud jste si vyžádali smazání vašich údajů,
  • pokud účel pro uchovávání vašich údajů již neexistuje, nebo
  • pokud je uchovávání zakázáno z jiných zákonných důvodů

 

2.3 Využívání údajů pro reklamní účely

Také můžeme použít vaše k nám převedené osobní údaje k reklamním účelům.

Můžete vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů pro reklamní účely, všeobecně nebo pro jednotlivá opatření, kdykoliv bez vynaložení jakýchkoliv poplatků jiných než poplatků za převod podle základních sazeb. Za tímto účelem prosím zašlete písemné upozornění na adresu (e-mail, fax nebo dopis) uvedenou v Oddílu 1 pro tento účel.

3.1. Osobní údaje jako adresy a komunikační údaje jsou vedle zpracování, která jsou výslovně uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zpracovávány také za účelem plnění našich smluvních povinností a realizace předsmluvních opatření a za účelem plnění zákonných povinností. K těmto plněním patří poskytování, realizace, udržování, optimalizace a zajištění našich služeb, servisních plnění a služeb uživatelům.

3.2. V případě navázání kontaktu s naší společností jsou údaje uživatele ukládány výhradně za účelem zpracování poptávky. Po zpracování poptávek jsou shromážděné údaje bezodkladně smazány, pokud nejsou stanoveny zákonné lhůty pro uchovávání.

4.1. Na základě našich oprávněných zájmů shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází tato služba (tzv. serverové log soubory). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

4.2. Údaje protokolů používáme bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiného vytvoření profilu podle zákonných ustanovení pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozování, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo na dodatečné prověření údajů protokolů pro případ, že na základě konkrétních indicií existuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

5.1. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítačovém systému. Naše webová stránka využívá na jedné straně tak zvané „cookies“, které slouží k celkovému zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší internetové prezentace – například když jde o urychlení navigace na naší platformě.

Na druhé straně používáme cookies, které se z našeho serveru přehrávají do vašeho počítačového systému, přičemž se jedná o tak zvané „session cookies“.

Soubor session cookie zůstane uložený ve vašem počítačovém systému a umožní nám při vaší další návštěvě naší webové stránky rozpoznat váš počítačový systém (tzv. trvalé cookies).
Tyto session cookies jsou mazány 24 hodin po opuštění stránky.

5.2 Co se v souborech cookies ukládá?

V souborech cookies, které používá společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., nejsou ukládány žádné osobní údaje. Cookies, které používáme, tak nelze přiřadit ke konkrétní osobě nebo uživateli. Pokud jsou soubory cookies aktivní, je k nim přiřazeno identifikační číslo. Přiřazení vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné a neprovádí se.

6.1. V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a uživatelsky přívětivém provozu naší online nabídky) obsahové nebo servisní nabídky externího poskytovatele služeb, abychom integrovali jeho obsahy a služby, jako např. videa nebo typy písma (dále jednotně označované jako „obsahy“). Toto vždy předpokládá, že externí poskytovatel těchto obsahů používá IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohl odesílat obsahy na jejich servery. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení těchto obsahů.
Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Externí poskytovatelé mohou dále používat tak zvané pixelové tagy (neviditelné grafy, označované také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. Prostřednictvím „pixelových tagů“ lze vyhodnocovat informace jako pohyb návštěvníků na stránkách příslušné webové stránky. V rámci souborů cookies mohou být na zařízení uživatele dále ukládány pseudonymní informace, které mimo jiné obsahují také technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další údaje o používání naší online nabídky, přičemž tyto informace mohou být také propojeny s informacemi z jiných zdrojů.

6.2 Následující znázornění poskytuje přehled externích poskytovatelů služeb a jejich obsahů a odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další upozornění pro zpracování údajů a částečně zde již uvedené možnosti vyjádření námitek (tzv. opt-out): 

  • Možnosti provázání obsahů sociální platformy LinkedIn provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete zde: Zásady ochrany soukromí https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Vyvolání webové stránky XING naváže spojení se servery společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Pokud jsou osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely takové reklamy;

toto platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vyjádříte svůj nesouhlas se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
Postačující je vyjádření v textové podobě zaslané na kontaktní údaje uvedené v bodě 1.

Vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny bezpečně díky šifrování. To platí pro vaši objednávku i pro přihlášení zákazníka. Využíváme přitom šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer).

Neručíme za obsahy a dodržování autorských práv a povinností označování u webových stránek mimo náš okruh odpovědnosti.

10.1  Uživatelé mají právo na bezplatné obdržení informace o osobních údajích, které jsme o jejich osobě uložili.

Kromě toho mají uživatelé právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů. Mohou uplatnit svá práva na přenositelnost údajů a v případě nezákonného zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Uživatelé mohou svá svolení kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, a to bez udání důvodů a aniž by utrpěli újmu. Odvolání svolení mohou zaslat e-mailem, faxem nebo v dopise na následující kontaktní údaje:

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Fax: +49 7121-140-488
E-mail: privacy(at)foerstergroup.de

10.2 Údaje, které jsou u nás uloženy, budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k určenému účelu a pokud výmaz nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Tento text si rovněž můžete stáhnout ve formátu PDF. Pro prohlížení a tisk souborů PDF potřebujete prohlížeč PDF, který si můžete zdarma stáhnout např. u firmy Adobe Systems GmbH. Soubor PDF můžete vytisknout pomocí programu Adobe Reader, když v nabídce zvolíte Soubor (nebo File) a bod Tisknout (nebo Print).

12.1. Vyhrazujeme si právo na změnu prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněnému právnímu stavu nebo je upravili v případě změny služby a zpracování údajů. To však platí pouze s ohledem na prohlášení o zpracování údajů.
Pokud jsou zapotřebí svolení uživatelů nebo pokud jsou součástí prohlášení o ochraně osobních údajů úpravy smluvního vztahu s uživateli, probíhají změny pouze se svolením uživatelů.

12.2. Prosíme uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože v průběhu realizace GDPR, nového spolkového zákona BDSG, oblastních a zemských nařízení a judikatury Evropského soudního dvora lze brzy počítat s úpravami.

Data protection information for customers and suppliers