Magneto-induktivní zkušební metoda

Princip funkce magneto-induktivní zkušební metody

V měřicím vinutí zkušební cívky se indukuje napětí závislé na vodivosti zkoušeného materiálu (elektrický parametr) a na tvaru a velikosti hysterezní křivky (magnetický parametr), jehož vyhodnocení umožňuje zkoušet jak feromagnetické a austenitické oceli, tak i neželezné kovové materiály.

Protože zejména hysterezní křivka je silně ovlivněna technologickými parametry, jako jsou tvrdost, chemické složení a struktura, je možné pomocí magnetických vlastností tyto charakteristiky obzvlášť dobře stanovit.

Změnou intenzity budicího pole lze cíleně zvolit takový dynamický rozsah hysterezní křivky, který je co do svých magnetických parametrů obzvlášť silně ovlivněn hledanou technologickou charakteristikou. Volbou budicí frekvence je navíc umožněno selektivní pozorování vlastností jádra a povrchu.