Měření magnetického pole

Měření magnetického pole

Při detekci feromagnetických předmětů v půdě hrají důležitou roli  jejich příslušné magnetické vlastnosti. Měření magnetického pole totiž využívá skutečnosti, že cizí materiály v půdě mají rozdílné účinky na magnetické pole Země. Tyto výkyvy v zemském magnetickém poli jsou měřeny magnetometrem. Tento vědní obor je označován jako geomagnetika. Lokální odchylky magnetického pole na povrchu Země poukazují na feromagnetické materiály v půdě. S pomocí geomagnetiky tak lze detekovat různé objekty, jako jsou kontaminovaná místa (např. nevybuchlé bomby) nebo archeologická naleziště.

Funkce magnetometru a gradiometru

Pomocí diferenčního zapojení dvou magnetometrů, umístěných proti sobě a prostorově oddělených, je možné změřit odchylky od přirozeného magnetického pole Země. Tento měřicí systém se nazývá gradiometr.
Pokud je v obou magnetometrech měřeno stejné magnetické pole, je výsledný signál nulový. Magnetické anomálie v zemi, například nevybuchlé bomby, UXO (nevybuchlý vojenský materiál), ale také archeologické struktury, je tak možné příslušně zviditelnit, protože v obou magnetometrech generují rozdílné magnetické pole.