Normy

Dodržování mezinárodních norem je důležitou součástí profesionálního zajištění kvality a zaručuje vysokou kvalitu koncových produktů. Zařízení a systémy FOERSTER jsou testovány v souladu s těmito mezinárodními normami a standardy, aby zajistily, že vaše materiály a součásti splňují vysoké požadavky.

Níže najdete výběr norem pokrytých zkušebními systémy FOERSTER. Pokud hledáte normu, která není v přehledu uvedena, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Určuje technické dodací podmínky pro ocelové trubky (kryty, trubky, mechanické ucpávky a hlavy kloubů), spojovací materiály a příslušenství. Kromě toho jsou definovány požadavky na tři úrovně specifikace produktu (PSL-1, PSL-2, PSL-3).

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje specifikace pro bezešvé a svařované ocelové trubky pro potrubí v ropném a plynárenském průmyslu. Specifikace API 5L odpovídají normě ISO 3183.

Produkty, které splňují tuto normu

Stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové vrtací trubky s obrácenými konci a nástrojové spoje pro navařování u vrtacích a výrobních provozů v ropném a plynárenském průmyslu.

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje zkoušku vrtných soutyčí na těžbu ropy pro průkaz jejich nemagnetických vlastností. Zkušební postup spočívá v měření magnetického zbytkového pole a relativní permeability (čísla permeability) µr. 

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje postup při ultrazvukové zkoušce uhlíkového a nízkolegovaného ocelového plechu a univerzálních profilů, a definuje kvalitativní klasifikaci.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje ultrazvuké zkoušení ocelových plechů s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje ultrazvukové zkoušení válcovaných ocelových plechů pro speciální aplikace s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje metodu zkoušení feromagnetických produktů trubkového tvaru pomocí metody rozptylových toků.

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných, plně deoxidovaných uhlíkatých ocelových silných plechů a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje postup k určení saturační magnetizace slinutých tvrdokovů.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje způsob stanovení koercitivní síly slinutých karbidů.

Produkty, které splňují tuto normu

Definuje úrovně přijatelnosti pro nespojitosti ocelových plechů, pásů a široké ploché oceli na základě ultrazvukového zkoušení.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje technické dodací podmínky za tepla válcovaných ocelových tyčí a drátů. Pro tuto aplikaci se doporučuje metoda magnetických rozptylových toků se sondami.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) po celém obvodu trubky.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje metodu automatického zkoušení rozptylovými toky bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetické oceli (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) po celém obvodu trubky pro detekci nedokonalostí v podélném a / nebo příčném směru.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje obecné základy zkoušení vířivými proudy.

Produkty, které splňují tuto normu

Obsahuje kritéria a pokyny pro výrobu, montáž, zkoušení, uvedení do provozu a údržbu potrubních systémů. Je doporučeno kompletní ultrazvukové zkoušení silných plechů, pásů a trubek na laminární nespojitosti a příslušné požadavky jsou definovány.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých ocelových produktů o tloušťce minimálně 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů o tloušťce větší nebo rovné 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje metodu ultrazvukového zkoušení silných ocelových plechů.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkušební metody pro válcované plechy.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení magnetického saturačního dipólového momentu jS pomocí momentových cívek v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsaného způsobu spočívá v možnosti měření vzorků nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje automatické ultrazvukové zkoušení pásů nebo plechů, které se používají při výrobě svařovaných ocelových trubek, pro detekci laminací.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce nejméně 6 mm.

Produkty, které splňují tuto normu

Určuje požadavky a zkušební metody pro ocelové trubky pro potrubní transportní systémy ropného a plynárenského průmyslu.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje pět metod nedestruktivního zkoušení a klasifikace vad, včetně: Ultrazvukové zkoušení surovin, náhradních dílů a svarů kovových tlakových nádob.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů pro tlakové nádoby.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce větší nebo rovnou 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje požadavky na bezešvé, za tepla tvářené ocelové trubky.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT splňují požadavky této normy. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje .

Produkty, které splňují tuto normu

Určují rámec pro zkoušení nemagnetických nástrojů pro použití v EOD (likvidace výbušných zbraní). Zkušební metoda je založena na měření zbytkového magnetického pole zkoušených komponentů pomocí magnetometru měřícího absolutní pole nebo gradient pole.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukovou zkoušku ocelových desek pro tlakové nádoby.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení koercitivní síly v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsané metody B spočívá v možnosti měřit vzorky do značné míry nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu