Termografie

Termografie: Osvědčená metoda – nové vyhodnocení

DEFECTOVISION IR činí vadná místa na povrchu materiálu viditelná pro oko a pomocí tepelných schémat poskytuje informace o jejich velikosti a hloubce. Tím se drahé dodatečné opracovávání zkušebních kusů snižuje na minimum. Zkušební metoda indukční termografie pokrývá téměř 100% povrchu materiálu a je bezdotyková.

Při zkoušení pomocí DEFECTOVISION IR projíždí zkoušený díl indukční cívkou, která ohřívá jeho povrch. Čtyři infračervené kamery snímají výsledné rozložení teploty na povrchu materiálu. U otevřených vad na povrchu dochází k lokálnímu nárůstu teploty, jehož amplituda závisí na velikosti materiálové vady. Digitální data jsou vyhodnocena zkušební elektronikou a ta zcela automaticky zjistí přesnou polohu a kategorii defektů.

Měřené rozložení teplot povrchu materiálu závisí také na jeho vlastnostech, proto je zkušební díl před zahřátím jemně smáčen vodou. To zaručí vysokou rovnoměrnost a zvýšení emisivity důležité pro měření teploty a zajistí tak reprodukovatelné výsledky zkoušení.
Při principu vyhodnocování, nově vyvinutém a patentovaném společností FOERSTER, je každý bod povrchu několikrát nasnímán. Díky tomu je možné nakonec určit, zda se za zkušebním signálem skrývá skutečná vada materiálu nebo zda jde jen o chybnou indikaci.