Detekce bojových prostředků

Kompetence v odvětví


Dokonce i desetiletí po konci 2. světové války se stále v půdě nacházejí výbušné prostředky ve velkém rozsahu. Lokalizovat tyto prostředky a následně je odstranit a zlikvidovat je úkolem odvětví pro odstraňování výbušných prostředků.

FOERSTER při tomto úkolu poskytuje podporu v podobě širokého produktového portfolia pro detekci výbušných prostředků. Takzvané aktivní detektory kovů produktových řad MINEX a METEX pracují s pomocí elektromagnetické indukce. Detektor kovů přitom indukuje v kovu vířivý proud. Tím vzniká druhé magnetické pole, které detektor kovů zaznamená a pomocí akustického nebo optického signálu jej oznámí. Tento postup je vhodný zejména pro detekci výbušných prostředků v malé až střední hloubce.

Produktová řada FEREX naproti tomu pracuje pomocí pasivního postupu s magnetometrem. Přístroje přitom využívají skutečnost, že kovové součásti charakteristickým způsobem mění zemské magnetické pole. Tato změna je přístroji zaregistrována a poskytuje informace o možné hloubce uložení a velikosti objektu. Přístroje dokážou lokalizovat dokonce i objekty ve velké hloubce a jsou přednostně využívány při průzkumu rozlehlých ploch a při zjišťování kontaminace půdy, například v rámci plánovaných stavenišť.

Příklady použití

Průzkum kontaminovaných lokalit

Jako kontaminované lokality jsou chápány ohraničitelné oblasti zemského povrchu, které byly v důsledku zásahu člověka natolik změněny, že jsou škodlivé zdraví či životnímu prostředí. Může se přitom jednat například o zdraví škodlivé chemické látky a podle definice i o válečnou kontaminaci, jako jsou nevybuchlé bomby.

Z tohoto důvodu se na staveništích provádí průzkum kontaminace půdy – většinou s pomocí geomagnetiky. Ta umožňuje nejen detekci nevybuchlých bomb, nýbrž i feromagnetických objektů, jako jsou zakopané barely, podzemní nádrže a také stavební suť a další anomálie. V tomto případě se uplatňují zejména výrobky řady FEREX, které detekují změny v magnetickém poli Země, podmíněné kovovými částmi.

Aby bylo možné bezpečně prozkoumat podezřelé předměty i ve velké hloubce, existuje kromě povrchové detekce i možnost průzkumných sond do vrtů. Ty se použijí především v místech, kde rušivé signály poblíž povrchu nedovolují přesné zjištění.

Detekce min

V roce 1999 vešla v platnost dohoda o zákazu protipěchotních pozemních min, známá jako „Ottawská úmluva“. Tato mezinárodně právní úmluva reguluje zničení a odstranění min a zavazuje nepostižené státy k tomu, aby postižené státy při tomto odstraňování min podpořily.

Úmluva byla do 2018 ratifikována 164 státy. Přesto však stále každý rok na následky výbuchu min tisíce lidí umírají nebo utrpí vážná zranění. Miny jsou totiž velkým nebezpečím pro civilní obyvatelstvo ještě mnoho let po ukončení války a zejména děti si nejsou vědomy rizik. Například v Afghánistánu by mělo být stále ještě zakopáno 10 milionů min.

Nalezení těchto min je nebezpečný a náročný úkol, jehož splnění si vyžádá ještě celá desetiletí. Při hledání a detekci těchto min jsou podporou přístroje společnosti FOERSTER. Speciálně pro detekci výbušných prostředků byly vyvinuty přístroje produktové řady MINEX. Těmito přístroji lze spolehlivě prohledávat a následně vyčistit dokonce i vlhké nebo přírodně zmineralizované a vodivé půdy. Oblasti dříve zamořené minami tak mohou být opět osídleny nebo zemědělsky využívány.

Společnost FOERSTER tak svými detekčními přístroji vzbuzuje novou jistotu, že jednoho dne bude dosaženo cíle „Ottawské úmluvy“: světa bez min.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.