Kovoprůmysl

Kompetence v odvětví

Společnost FOERSTER znamená již více než 6 desetiletí kvalitu, spolehlivost a přesnost při nedestruktivních zkouškách kovových materiálů. Nabízíme technologicky a kvalitativně nejlepší paletu výrobků na trhu, pokud jde o zkoušení tyčí, drátu, trubek, profilů, sochorů, kolejnic a plechů z hlediska různého typu vad.

Tím přispíváme k tomu, aby naši zákazníci mohli vyrábět vysoce kvalitní výrobky. Neustále nové inovace vedou k tomu, že aktivně spoluutváříme budoucnost nedestruktivního zkoušení. Rádi přijímáme výzvy a dali jsme si za úkol toto zvládnout a nastavovat nová měřítka.

Kovoprůmysl je rozmanitý trh s nejrůznějšími zkušebními úlohami, jimž jsme se upsali. Od nejmenšího žárovkového drátu až po ropné roury velkých průměrů kontrolujeme kovové povrchy nejrůznějšími technologiemi skrz naskrz. Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí kovoprůmyslu.

 

METAL INDUSTRY WIRE / BRIGHT STEEL - comprehensive quality inspection in the manufacturing process

POWDER METAL - Process control for manufacturing and processing

METAL INDUSTRIE PLATE / Comprehensive ultrasonic quality inspection in the manufacturing process

 

 

Příklady využití

88 kláves a nesčetné možnosti kombinací pro dvě ruce činí klavír jedním z nejsložitějších hracích nástrojů. Neboť složitá je nejen hra na klavír, ale i mechanika, která za tím vězí. Zvláště důležitá pro vytváření zvuku je přitom takzvaná „klavírní struna“, tažený a do spirály zakroucený pružinový drát, který se opřádá okolo do strun a nárazem kladívka se rozechvěje. Takto vytvořený tón je zesilován rezonančním tělesem.

Aby vznikl nedostižný a čistý zvuk, jsou kladeny vysoké kvalitativní požadavky na materiál. Již u suroviny se činí pečlivý výběr a různé kontrolní a zkušební mechanismy během výroby strunového drátu zajišťují bezvadnou kvalitu. Neboť povrchové vady jako např. trhliny by mohly zvuk negativně ovlivnit nebo dokonce vést k prasknutí struny.

Aby vznikla perfektní symfonie, kontrolují systémy DEFECTOMAT a CIRCOGRAPH strunový drát z hlediska podélně a příčně orientovaných povrchových vad. To celé se děje prostřednictvím nedestruktivní technologie vířivých proudů, s níž lze spolehlivě zjistit již nepatrné vlasové trhliny materiálu. Neviditelně tak přispíváme k perfektnímu zvuku.

K řezání nebo frézování kovů jsou potřebné extrémně tvrdé a proti opotřebení odolné nástroje, takzvané tvrdokovové nástroje. Jako tvrdokovy jsou označovány struktury z kovových tvrdých látek jako karbid wolframu a takzvaného vazebného kovu, například kobaltu. Pro výrobu tvrdokovu se smíchají kovová tvrdá látka a pojivo v práškové formě a jemně se rozemelou. Následně se granulát slisuje do formy a slinuje. Přitom se pojivo zahřívá, dokud se neroztaví a nevyplní duté prostory mezi karbidy. Vznikne neobrobený kus, který lze dále zpracovávat, až z něj na konci vzniknou například vyměnitelné břitové destičky nebo závitové frézy.

Ukazatelem kvality u tvrdokovů je mimo jiné zrnitost a rovněž homogenní struktura slinutých tvrdokovů. Přístroj KOERZIMAT od společnosti FOERSTER podává měřením koercitivní síly a nasycené magnetizace informaci o zrnitosti a rovnoměrném rozložení karbidů ve slinutém kompozitu. Tím se zajišťuje, aby tvrdokovy odpovídaly vysokým kvalitativním požadavkům.

Co mají společného větrná turbína, kontejnerová loď a vrtná plošina? U všech tří se pro stavbu, resp. výrobu používá silný a tlustý plech. Plech se vyrábí v ocelárně. Jako výchozí materiál slouží velké bloky z kovu, takzvané bramy. Ty jsou proháněny mezi mohutnou dvojicí válců, jejichž rozestup se neustále zmenšuje. To se děje tak dlouho, dokud není dosaženo požadované tloušťky plechu. Při tom se rozlišuje mezi procesem válcování za tepla a válcování za studena. Při válcování za tepla se materiál zpracovává v rozžhaveném stavu. Tento proces se používá především tehdy, když má mít plech větší tloušťku. Válcování za studena se používá při menších tloušťkách. Po válcování se mezitím stala standardem kontrola kvality a vad, neboť pouze prověřený materiál nalézá využití při stavbě lodí či větrných turbín.

Zkušební systém PLATEPROOF od společnosti FOERSTER zkoumá plechy prostřednictvím vodou smáčené ultrazvukové metody z hlediska laminárních necelistvostí v materiálu, shromažďuje data a zpracovává je až do automatického vyhodnocení dle volitelných standardů. Dosud největší společností FOERSTER realizovaná zkoušená šířka se pohybuje okolo 5,4 m. Plechy s touto šířkou se používají především ke stavbě lodí a vrtných plošin nebo také pro stěny chemických reaktorů a elektráren. Jak rozmanité jsou aplikace pro tlustý plech, tak početné jsou i výrobky, za jejichž kvalitou stojí název FOERSTER.

Přemýšleli jste během jízdy po železnici již někdy nad tím, jak se vyrábějí kolejnice, přes které sotva pozorovatelně jedete? Zatímco se vůbec první kolejnicové systémy vyráběly ještě ze dřeva, je dnes výroba železničních kolejnic úkolem pro vysoce specializované válcovny kolejnic. Na kolejnice jsou kladeny vysoké kvalitativní požadavky a používá se u nich pouze vysoce kvalitní ocel, která se tvaruje ve více procesech válcování. Protože jsou kolejnice později vystavovány velkým zatížením a mají vydržet mnoho let, je důležité, aby byly kolejnice již při výrobě kontrolovány z hlediska vad v materiálu.

Kvůli profilové struktuře kolejnic jsou k tomu potřeba speciální vířivoproudé zkušební systémy. Proto společnost FOERSTER vyvinula snímací systém CIRCOSCAN. Za tímto názvem se skrývají rotační disky, které v kombinaci se zkušební elektronikou  CIRCOGRAPH prostřednictvím metody vířivých proudů snímají kolejnice s ohledem na podélně orientované povrchové vady. Metoda přitom pracuje absolutně nedestruktivně a bezdotykově. Tím lze včas rozpoznat a odstranit vady. Pro kontrolu podélně orientovaných povrchových vad lze zkušební elektroniku rozšířit o DEFECTOMAT. U tohoto systému prochází kolejnice zkušební cívkou, která rovněž pomocí vířivých proudů kontroluje materiál. S novým ultrazvukovým systémem rozšiřuje společnost FOERSTER paletu výrobků o metodu, která umí zjistit i vnitřní vady kolejnic. Tak nabízí FOERSTER kompletní řešení pro kontrolu kvality kolejnic.

Pro vás námi prověřená – tak se jízda po železnici stává zábavou.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.