Petrochemický průmysl

Kompetence v odvětví

Kromě výroby paliv do motorů vozidel se za pojmem petrochemie skrývá mnoho dalších výrobků každodenního života, které bychom s ním hned nedávali do souvislosti. Petrochemie vytváří též četné chemické látky na bázi ropy a zemního plynu, které tvoří základ pro plasty, rozpouštědla, ale také léky. Petrochemická zařízení nalezneme zpravidla hned u rafinérií, aby se co možná nejvíce eliminovaly přepravní trasy a tím i náklady.

Petrochemická zařízení se vyznačují typickou, kilometry dlouhou sítí nejrůznějších potrubí, kterou se do zařízení přepravuje ropa a zemní plyn z rafinérií. Když jsou suroviny dopraveny do zařízení, jsou odváděny do takzvaných reformovacích pecí, kde proběhne katalýza, a nakonec je třeba vzniklé základní látky odvézt k dalšímu zpracování.

Všude, kde najdete potrubí, je nedaleko i zařízení FOERSTER. Pojďte se s námi podívat na petrochemii.

Příklad použití

Parní reformování

Parní reformování je postup, při kterém se z lehkých uhlovodíků vytváří syntézní plyn bohatý na vodík. Tato výroba probíhá v takzvaných primárních reformátorech.

Primární reformátory nalezneme v mnoha rafinériích, podnicích na výrobu hnojiv nebo u výrobců metanolu. Jsou důležitou a centrální součástí zařízení. Vlastní parní reformování uhlovodíků probíhá v reformovacích trubkách, které jsou v reformátorech instalovány vertikálně.

Trubky sestávají z vysoce legovaných odstředivě litých materiálů a jsou naplněny katalyzátorem na bázi niklu. Protože reakce v trubkách probíhá endotermicky, je zapotřebí externí zapalování. To je zajištěno pomocí hořáků, které mohou být umístěny na horní straně, bocích či na dně reformátoru – podle designu příslušného přístroje. V důsledku vysokých teplot a tlaků jsou reformovací trubky vystaveny nesmírnému zatížení.

Při tak vysoké zátěži trubek je obzvlášť důležitá pravidelná kontrola, aby bylo možná bezpečně rozpoznat rozšíření trubek a trhliny a správně posoudit jejich nebezpečnost. Ztráty v důsledku výpadků, zapříčiněných netěsností reformovacích trubek, jsou totiž podstatně vyšší, než náhrada a montáž nových trubek.

Už víc než 25 let se proto při kontrolách reformovacích trubek úspěšně používá systém LEO-SCAN. Pomocí metody vířivých proudů se kompletně prozkoumá tloušťka stěny trubek a zjišťují se i ty nejmenší trhliny, které mohou vzniknout například přehřátím při závadách hořáku či katalyzátoru. Navíc se měří případné rozšíření pomocí laserové techniky, protože poškození v důsledku tečení materiálu jsou zpravidla spojena s rozšířením trubek.

Pomocí systému LEO-SCAN lze za jednu směnu zkontrolovat cca 250 trubek. Všechny kontroly je možné provádět tak, aby se překrývaly, takže lze porovnávat jejich průběh a výsledky. V mnoha reformátorech vznikají škody v blízkosti dna nádoby, proto kontrola systému Leo-Scan začíná již 20 mm nad ním.

REFORMER TUBES & COMPONENTS - Comprehensive services for testing reformer tubes.

REFORMER TUBES & COMPONENTS - Comprehensive services for testing reformer tubes. (us letter)

TUBES ET COMPOSANTS DE REFORMAGE - Services complets pour le contrôle des tubes de reformage

TUBOS Y COMPONENTES DEL REFORMADOR - Servicios integrales de inspección de tubos reformadores

TUBI DI REFORMING & COMPONENTI - Servizi globali per il controllo tubi di reforming

ТРУБЫ РИФОРМЕРА И КОМПОНЕНТЫ - Комплексные услуги по испытанию труб риформера

Picture courtesy of the El Dorado Chemical Site, El Dorado, Arkansas; part of LSB Industries.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.