Kontrola trhlin

Kontrola trhlin

Se zkušebními systémy FOERSTER lze nedestruktivně zkoušet jak hutní polotovary, tak i jednotlivé komponenty z hlediska různých povrchových vad. Podle zjišťovaného druhu vad – bodové, podélné nebo příčné trhliny – a podle kontrolovaného materiálu se používají různé zkušební přístroje. Jsou založené na různých technologiích jako na metodě vířivých proudů, metodě rozptylových toků nebo termografii tepelných toků. Pro diagnostickou kontrolu se používají i mobilní přístroje pro kontrolu trhlin.

Níže naleznete přehled různých systémů a zkušebních přístrojů FOERSTER pro kontrolu trhlin.


CIRCOFLUX: CIRCOFLUX kontroluje prostřednictvím metody rozptylových toků AC podélně orientované povrchové vady. Využití nachází CIRCOFLUX především u černého materiálu, neboť při zkoušení vířivými proudy - oproti metodě rozptylových toků střídavého pole - by kvůli hrubému povrchu materiálu vznikalo příliš mnoho rušivých signálů.

CIRCOGRAPH: S pomocí zkušebních přístrojů CIRCOGRAPH lze spolehlivě rozpoznat podélné vady v materiálu a na jeho povrchu. Přitom snímají rotující sondy povrch materiálu bezdotykově prostřednictvím metody vířivých proudů.

DEFECTOMAT: Řada výrobků DEFECTOMAT kontroluje hutní polotovary z hlediska bodových a příčných vad. S pomocí volitelného kanálu Ferromat lze navíc detekovat i feromagnetické vměstky. K dispozici jsou, podle typu zkušební úlohy, různé cívky.

DEFECTOMETER: Mobilní zkušební přístroj DEFECTOMETER se používá pro ruční diagnostickou kontrolu. Lze s ním rozpoznat trhliny již od hloubky 20 µm.

DEFECTOSCOP: Počítačem podporovaný a univerzálně použitelný zkušební přístroj DEFECTOSCOP se používá pro mobilní diagnostickou kontrolu elektricky vodivých materiálů z hlediska trhlin a struktury.

DEFECTOVISION: Zkušební systém DEFECTOVISION pracuje s termografií tepelných toků. Analýzou rozložení teploty lze rozpoznat a vizualizovat nejjemnější povrchové vady, např. u sochorů a kolejnic.

NDT COMBICELL: NDT COMBICELL je hybridní zkušební systém včetně automatické manipulace pro nedestruktivní kontrolu dílů, včetně těch s členitou geometrií.

ROTOMAT/TRANSOMAT: Zkušební systémy ROTOMAT a TRANSOMAT byly vyvinuty speciálně pro trubky s velkými průměry a kontrolují prostřednictvím metody rozptylových toků stejnosměrného pole vnitřní a vnější stranu trubky z hlediska povrchových vad.

ROTO-PUSH / ROTO-SCAN: ROTO-PUSH a ROTO-SCAN jsou plně automatizované zkušební mechaniky, které zkoumají válcové součásti, resp. prstence prostřednictvím metody vířivých proudů z hlediska trhlin. Následně se komponenty roztřídí a separují.

STATOGRAPH: Zkušební přístroje STATOGRAPH byly vyvinuty pro automatizovanou kontrolu trhlin komponentů prostřednictvím metody vířivých proudů. Vhodně pro různé úlohy kontrol je připraven velký počet různých senzorů.

Produkty pro Kontrola trhlin

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.