Kontakt

Innovative testing meets customer-specific solution
Ultrasonic testing system for heavy and thick plate

Inovativní zkoušení se setkává s řešením individuálně přizpůsobeným zákazníkovi

Tento systém přesvědčuje svým modulárním konceptem, v němž je možné přizpůsobit osvědčené součásti místním potřebám a dosáhnout tak nejvyšší míry rentability, funkčnosti a procesní stability. V závislosti na layoutu výrobku a požadavcích jsou k dispozici různé koncepty, takže zkušební zařízení mohou být provedena buď nad válečkovou dráhou (zkoušení shora), nebo do ní být vestavěna (zkoušení zespodu). Podle konceptu pak zkoušení celého plechu probíhá při jednom průchodu nebo prostřednictvím zkoušení stojícího plechu po pruzích.
Hrubá data laminárních necelistvostí v materiálu, zaznamenaná pomocí ultrazvuku, jsou předběžně zpracována ve zkušební elektronice a předána k posouzení vyhodnocovacímu softwaru. Systém navíc umožňuje plně automatizované vyhodnocení podle různých mezinárodních norem a zkušebních standardů, které definuje provozovatel zařízení. Pokud by plech nevyhovoval nastaveným kvalitativním požadavkům, lze provést opakovaná posouzení podle jiných norem na bázi uložených zkušebních dat, aniž by bylo nutné zkoušet plech znovu, takže odpadá opakovaná manipulace s plechy.

Přehled Vašich výhod

  • Automatizovaný záznam dat k prokázání laminárních necelistvostí v materiálu po celé šířce plechu v jednom zkušebním průběhu
  • Vysoká kapacita zkoušení cca 720 plechů / den
  • Vyhodnocovací software umožňuje automatické a reprodukovatelné zdokumentování zkoušení podle mezinárodních resp. individuálně definovaných standardů
  • Možnost dodatečného vyhodnocení offline při aplikaci různých zkušebních norem pomocí vyhodnocovacího software. Tím odpadají opakované inspekční prohlídky a manipulace se zjednoduší
  • S přezkoušeným materiálem můžete zamířit na prémiové trhy a docílit vyššího obratu
  • Úspora výrobních zdrojů díky použití zkušebního systému jako nástroje k monitorování a optimalizaci procesů

Technické údaje

Ultrazvuková elektronika a vybavení: Ultrazvuková elektronika a vyhodnocovací software firmy FOERSTER
Vysílací / přijímací zkušební hlavy: S1E1 / S1E3 / S1E4, 5 MHz
Zkušební rychlost: ≤ 1000 mm/s
Zkušební vzdálenost: 1 mm (při max. 1000 mm/s)
Citlivost zkoušení: KSR2, KSR3
Mrtvé zóny:
(orientační hodnoty v závislosti na velikosti reflektoru a hloubkové poloze)
Cca 1,5 mm na obou stranách

Nezkoušené okrajové úseky:
(Podle konceptu zařízení a provedení mohou vycházet
odlišné hodnoty)

▪ Podélné hrany se zkoušením ≤ 5 mm u řezaných plechů / ≤ 15 mm u neřezaných plechů
▪ Příčná hrana bez zkoušení hlavy/paty ≤ 80 mm
▪ Příčná hrana se zkoušením hlavy/paty ≤ 5 mm (pouze u řezaných plechů)
Materiály: Nízkolegované, feritické oceli
Rozměry plechu:
(orientační hodnoty, odlišné hodnoty v závislosti na specifikaci podle potřeb zákazníka)
Délka 3 000 – 52 000 mm, šířka 900 – 5 400 mm, tloušťka 5 – 175 mm
Teplota plechu: Povrch 5 – 120 °C, volitelně až do 200 °C
Stav plechu: ▪ Povrch válcovaný, drsný a očištěný od oleje, tuku, barev, volných nečistot a volných okují
▪ Pokud možno bez zvlnění a okrajových deformací (zářez a ostré hrany z řezu resp. zbytky po řezání plamenem)
▪ Maximální nakloněná poloha omezená

Normy

JIS G 0901

Popisuje ultrazvukovou zkoušku ocelových desek pro tlakové nádoby.

AS 1710-2007

popisuje postup při ultrazvukové zkoušce uhlíkového a nízkolegovaného ocelového plechu a univerzálních profilů, a definuje kvalitativní klasifikaci.

ASME SA 435

Specifikuje ultrazvuké zkoušení ocelových plechů s vertikální zkušební hlavou.

ASME SA 578

Specifikuje ultrazvukové zkoušení válcovaných ocelových plechů pro speciální aplikace s vertikální zkušební hlavou.

ASTM A 435

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných, plně deoxidovaných uhlíkatých ocelových silných plechů a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

ASTM A 578

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

BS 5996:1993

Definuje úrovně přijatelnosti pro nespojitosti ocelových plechů, pásů a široké ploché oceli na základě ultrazvukového zkoušení.

DNV OS-F 101

Obsahuje kritéria a pokyny pro výrobu, montáž, zkoušení, uvedení do provozu a údržbu potrubních systémů. Je doporučeno kompletní ultrazvukové zkoušení silných plechů, pásů a trubek na laminární nespojitosti a příslušné požadavky jsou definovány.

EN 10160

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých ocelových produktů o tloušťce minimálně 6 mm (odrazová metoda).

EURONORM 160-85

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů o tloušťce větší nebo rovné 6 mm (odrazová metoda).

GB/T 2970-2004

Popisuje metodu ultrazvukového zkoušení silných ocelových plechů.

GOST 22727-1988

Popisuje ultrazvukové zkušební metody pro válcované plechy.

ISO 10893-9

Popisuje automatické ultrazvukové zkoušení pásů nebo plechů, které se používají při výrobě svařovaných ocelových trubek, pro detekci laminací.

ISO 17577

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce nejméně 6 mm.

ISO 3183

Určuje požadavky a zkušební metody pro ocelové trubky pro potrubní transportní systémy ropného a plynárenského průmyslu.

JB 4730-1994

Specifikuje pět metod nedestruktivního zkoušení a klasifikace vad, včetně: Ultrazvukové zkoušení surovin, náhradních dílů a svarů kovových tlakových nádob.

JIS G 0801

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů pro tlakové nádoby.

NF A04-305

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce větší nebo rovnou 6 mm (odrazová metoda).

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.