Business Solutions

Každý den musíte zajišťovat kvalitu svých výrobků svým zákazníkům a splňovat národní a mezinárodní standardy. K tomu potřebujete nejmodernější zkušební technologii a odpovídající služby.

S FOERSTER Business Solutions vám nabízíme komplexní balíček služeb pro vaše zkušební a měřicí systémy. Patří mezi ně hardwarové a softwarové služby, flexibilní řešení financování, komplexní aplikační poradenství a školení pro konkrétní zákazníky. Sestavíme vaše konkrétní řešení podle vašich požadavků. Vaše řešení tak bude zahrnovat přesně ty služby, které potřebujete.

Název FOERSTER je synonymem nejvyšší kvality produktů pro nedestruktivní zkoušení materiálů. Základem jsou naše mnohaleté zkušenosti a použití prémiových komponent. Nabízíme vám příslušné služby, abychom zajistili bezchybné fungování vašich přístrojů a systémů po celou dobu jejich životnosti.

S našimi smlouvami na služby získáte přesně ty služby, které potřebujete k zajištění procesu zkoušení. Zahrnuty mohou být například kalibrace, údržba, opravy nebo školení.

Kalibrace znamená porovnání se známým množstvím. Pravidelná rekalibrace vašich systémů a přístrojů je důležitá pro udržení a prokázání vysoké kvality vašich zkušebních a měřicích výsledků. S Kalibrační smlouvou spolehlivě dosáhnete tohoto cíle a mimochodem budete i dobře připraveni na další audit.

Naše kalibrační služba zahrnuje kontrolu vašich systémů nebo přístrojů FOERSTER z hlediska dokonalé funkce a shody s výkonovými parametry, takže se můžete i nadále spolehnout na vaše zkušební a měřicí výsledky. V případě potřebné opravy to provedeme přímo my, pokud je to proveditelné. Nabízíme také převzetí kompletní správy kalibrace vašich přístrojů a automaticky vás budeme kontaktovat za účelem sjednání termínů pro budoucí kalibrace tak, abyste se mohli soustředit na své klíčové kompetence.

FOERSTER Kalibrační smlouva

FOERSTER Calibration Contract (us-letter)

Pravidelná a kvalifikovaná údržba zvyšuje životnost vašich systémů a snižuje neplánované prostoje. U smlouvy o údržbě jsou zohledněny uvedené servisní cykly. Rádi převezmeme monitorování plánovaných inspekcí a včas s vámi naplánujeme údržbu vašich systémů.

Díky modulární struktuře našich modulů Business Solutions můžeme kombinovat služby tak, jak si přejete, čímž dosáhneme maximálního přínosu pro vás. Například lze kombinovat kalibraci a údržbu a provádět je současně.

Abychom zjistili a posoudili skutečný stav vašeho systému, nabízíme vám pravidelné kontroly, které odhalí možné známky opotřebení již v rané fázi a umožní zahájit včas protiopatření. To snižuje riziko selhání systému a udržuje počet prostojů souvisejících s opotřebením na minimu.

V rámci naší smlouvy o inspekci se předem dohodneme na pravidelné kontrole vašich zkušebních a měřicích systémů.

S naší smlouvou o kalibraci, inspekci a údržbě snížíte neplánované odstávky, které mohou vážně narušit váš výrobní proces a vést k prodejním ztrátám nebo dokonce ke svolávacím akcím.

V případě opravy jsou vám kdykoli rychle k dispozici naši celosvětově působící servisní technici. Vaše přístroje FOERSTER můžete zaslat k opravě buď našim kvalifikovaným pobočkám a zástupcům nebo přímo do našeho sídla v Reutlingenu v Německu. Pomůže nám přesný popis problému a ušetří vám čas a náklady.

Rádi provedeme opravu na základě individuální objednávky nebo v rámci servisní smlouvy. Servisní smlouva vám poskytuje definované doby odezvy, dlouhodobé plánovatelné náklady na několik let dopředu a zjednodušený procesní tok.

Pro stanovení magnetických parametrů nabízíme smluvní měření na vašich zkušebních dílech. Tato měření se provádějí pro následující parametry v souladu s mezinárodními normami a v návaznosti na národní normy PTB Braunschweig:

  • Koercitivní síla HcJ
  • Magnetické nasycení σS
  • Relativní permeabilita  µr
  • Zbytkové magnetické pole

FOERSTER má v této oblasti rozsáhlé znalosti, neboť potřebné měřicí přístroje jsou vyvíjeny a vyráběny interně. Budete proto těžit z nejmodernějších služeb měření ve vyškoleném a inovativním prostředí.

Další informace o magnetických produktech a službách najdete na odpovídající webové stránce: fluxgate-magnetometer.com

Provozujete zkušební systémy od různých výrobců? Chcete snížit své organizační úsilí a zajistit jednotnou kvalitu servisu? Pak nás neváhejte kontaktovat. Společně s vámi vyvineme a implementujeme servisní koncept nezávislý na výrobci, který splní vaše požadavky na vysoce kvalifikovaný a procesně přizpůsobený servis.

FOERSTER - All-in-one service solutions

Problémy ne vždy odpovídají běžné pracovní době, proto jsme zřídili servisní pohotovostní linku 24/7, na kterou se můžete obrátit 365 dní v roce. Servisní specialisté FOERSTER inicializují systematickou analýzu chyb již po telefonu. Na naši servisní pohotovostní linku se můžete v případě nouze obrátit na čísle +49 7121 140-222, což je samozřejmě také součástí našich servisních smluv.

Pro počáteční analýzu nabízíme náš dálkový servis, který ideálně snižuje neplánované prostoje. Naši servisní specialisté analyzují žádosti o podporu online; příčiny lze tedy konkrétně vyhodnotit a v nejlepším případě v závislosti na analýze poruch vyřešit na dálku. Pokud je nutný zásah na místě, je připraven podrobný akční plán.

Dálkový servis také umožňuje nalézt vysvětlení a řešení problémů v případě problémů s instalací nebo konfigurací softwaru. Aktualizace softwaru lze samozřejmě nainstalovat také prostřednictvím dálkového servisu. Integrace zakoupeného softwaru také obvykle nevyžaduje servisního technika na místě. Dálkový servis je samozřejmě zahrnut také v našich servisních smlouvách.

Nabízíme vám nejen nejnovější zkušební systémy, ale také měřicí a detekční zařízení, která stanoví technologické standardy, ale také odpovídající modely financování. Ty jsou vždy individuálně přizpůsobeny tak, aby přesně odpovídaly vaší aktuální situaci. Proto si můžete vybrat mezi nákupem, financováním, leasingem a naší Smlouvou o životním cyklu.

 

 

 

Se Smlouvou o životním cyklu používáte svůj zkušební nebo měřicí systém FOERSTER, včetně vybraných služeb, na definované smluvní období s pevnou měsíční sazbou - bez počáteční investice.

Nabízíme vám řešení přizpůsobená pro váš výrobní proces: od individuálně konfigurovaných zkušebních a měřicích systémů přes uvedení do provozu, kalibraci a pravidelnou preventivní údržbu až po školení vašich zaměstnanců.

Na základě vašich konkrétních potřeb rozhodneme, které z našich modulů Business Solutions budou zahrnuty ve vaší smlouvě o životním cyklu.

FOERSTER Life Cycle Contract

FOERSTER Life Cycle Contract (us-letter)

Výkonné, nejmodernější zkušební a měřicí systémy vytvářejí rozhodující konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu vám nabízíme FOERSTER financování a FOERSTER leasing na naši technologii. To vám umožní získat nebo použít nový zkušební nebo měřicí systém bez použití vlastního kapitálu a bez dalších nákladů, protože cena financování nebo leasingu odpovídá kupní ceně.

FOERSTER Financing

 

 

Nenecháváme si naše rozsáhlé odborné znalosti pro sebe. Je pro nás důležité, abyste mohli svůj přístroj obsluhovat optimálně.

Školení uživatelů a školení pro servis a údržbu

Pravidelně nabízíme komplexní školení pro obsluhu a uživatele našich přístrojů. Abychom zajistili, že vy a vaši zaměstnanci můžete optimálně provozovat zkušební elektroniku a snímací systémy FOERSTER v každodenní praxi, jsou naše školení zaměřena na praxi. Kromě základních a praktických zkušeností jsou tedy v centru pozornosti nejdůležitější parametry pro přizpůsobení se příslušné zkušební lince a zkušební úloze.

Kromě toho nabízíme podrobná školení pro servis a údržbu. Příslušný obsah školení můžeme přizpůsobit vašim individuálním požadavkům. Na požádání přijdeme na školení přímo do vašich prostor. Tímto způsobem může být obsah školení předáván prakticky orientovaným způsobem na příslušné zkušební lince. Případně vás rádi přivítáme v jednom z našich různých školicích středisek v místní pobočce nebo v německém Reutlingenu.

Trainings - Experience the knowledge

Geofyzikální zkušební pole

Aby bylo možné úspěšně podpořit vývoj produktů v oblasti detekce nevybuchlé munice a archeologického průzkumu a provádět zkoušení ve velmi reálném prostředí, společnost FOERSTER vytvořila speciální velké venkovní zkušební pole o rozloze přibližně 1 ha. Detekční objekty lze umístit na definovaná místa v systému podzemních trubek a lokalizovat je pomocí odpovídajících detektorů. Půda na zkušebním poli obsahuje typické půdní podmínky z různých míst po celém světě, což umožňuje realisticky demonstrovat použití detektorů. Všechny body a pozice ve zkušebním poli jsou georeferencovány.

Tato oblast je také ideální pro školení pro implementaci teoretických a specifických informací o zařízení poskytovaných ve výcvikovém kurzu okamžitě v praktických cvičeních. FOERSTER integruje školení na tomto poli do svých seminářů, ale také nabízí jedinečné možnosti zkoušení na tomto poli společnostem a organizacím, které mohou integrovat své vlastní zkušební scénáře. Pod naším odborným vedením proto školíme odborníky, kteří mohou své znalosti okamžitě uplatnit v praxi.

FOERSTER má aplikační laboratoře speciálně vybavené pro řešení požadavků zákazníků na různých místech tak, aby poskytovaly komplexní a individuální poradenství pro konkrétní požadavky zákazníků. Aplikační laboratoře jsou vybaveny nejnovějším zkušebním zařízením a jsou ideálně připraveny na hledání řešení pro jejich konkrétní aplikace. Jsme schopni komplexně vyzkoušet celou řadu výrobků, od jemných drátů po ocelové tyče a těžké dlouhé výrobky, jako jsou sochory, API trubky a železniční koleje. Jsme také schopni simulovat i složité zkušební linky v našich technických zařízeních, od ultrazvukového zkoušení až po zkoušení vířivými proudy a termografické zkušební linky. Na základě vzorků poskytnutých zákazníky je určeno jak optimální technické vybavení, tak i optimální nastavení zkušebních parametrů. Tuto práci provádí speciální tým aplikačních techniků společnosti FOERSTER. Jsou v úzkém kontaktu s vývojáři a díky svým dlouholetým zkušenostem ve společnosti FOERSTER mají rozsáhlé znalosti aplikací. Výsledky jsou uvedeny v komplexní zprávě a v případě potřeby je lze také osobně prodiskutovat.

V našich aplikačních laboratořích poskytujeme následující služby:

  • Studie proveditelnosti
  • DVývoj individuálních zákaznických řešení, která zohledňují vaše technické a organizační rámcové podmínky
  • Optimalizace parametrů nastavení vašeho zkušebního systému
  • Praktické zkoušky hardwarových a softwarových řešení vyvinutých na přání zákazníka
  • Poradenství ohledně aplikací ve vašich vlastních prostorách, pokud jsou požadovány

V našich aplikačních laboratořích také provádíme zkoušení aplikací pro všechny nové zkušební úlohy tak, abychom neustále zlepšovali naše produkty a rozšiřovali jejich rozsah použití. Díky tomu jsme vždy v popředí, pokud jde o nové požadavky zákazníků.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.