Zkoušky reformovacích trubek

FOERSTER nabízí nedestruktivní zkoušení materiálů v chemickém průmyslu na celém světě jako službu. Těžiště přitom představují zkoušky reformovacích trubek.

Zkoušky reformovacích trubek se provádějí v zařízeních na výrobu čpavku, metanolu, v rafinériích a v ocelárnách. Pro mechanizované provádění zkoušek reformovacích trubek v chemických závodech je k dispozici dobře vyškolený NDT personál, kvalifikovaný podle DIN EN 9712, s mnoha zkušebními inženýry úrovně 2 a úrovně 3.

V kombinaci s vlastním vývojem a výrobou vířivoproudých snímačů je možné spolehlivě provádět i technicky obtížné zkoušení vířivými proudy.

Contact

Inspection

Sales
+49 7121 140-612
 

sales.in.de@foerstergroup.com

REFORMER TUBES & COMPONENTS - Comprehensive services for testing reformer tubes.

REFORMER TUBES & COMPONENTS - Comprehensive services for testing reformer tubes. (us letter)

TUBES ET COMPOSANTS DE REFORMAGE - Services complets pour le contrôle des tubes de reformage

TUBOS Y COMPONENTES DEL REFORMADOR - Servicios integrales de inspección de tubos reformadores

TUBI DI REFORMING & COMPONENTI - Servizi globali per il controllo tubi di reforming

ТРУБЫ РИФОРМЕРА И КОМПОНЕНТЫ - Комплексные услуги по испытанию труб риформера

Find out more:

Reformer tube inspection

Zkoušení vnějšího pláště trubek

  • LEO-SCAN

Měřicí systém na kontrolu trhlin a rozměrů vyvinutý FOERSTER se již více než 20 let úspěšně používá ke zkoušení reformovacích trubek. Používají se sondy na bázi vířivých proudů, které byly vyvinuty speciálně ke zkoušení reformovacích trubek. Na rozdíl od normálních sond používajících metodu vířivých proudů vytvářejí velmi výkonné snímače magnetické pole, které dokáže zcela proniknout stěnami trubek silnými až 25 mm. Protože technika vířivých proudů nevyžaduje žádné vazební prostředky, je rozložení vířivých proudů vždy stejné, takže výsledky zkoušek jsou stále dobře reprodukovatelné.

Nejdůležitější požadavek při zkoušení reformovacích trubek spočívá v bezpečném rozpoznání jak mikroskopicky jemných vlasových trhlinek, tak i větších prasklin a ve správném posouzení jejich nebezpečnosti.

Současně se zkoušením trhlin se reformovací trubky geometricky proměřují tak, aby bylo možné včas zjistit procesem podmíněné roztahování materiálu (tečení). Toto měření se provádí pomocí až čtyř laserů. Touto technikou se dosahuje velmi vysoké přesnosti měření v kombinaci s velmi dobrou reprodukovatelností naměřených hodnot.

V závislosti na procesech mohou nastat 3 scénáře poškození trubek:

1. Velké trhliny nebo rozšíření trubky

2. Významné rozšíření trubky, aniž by vznikla trhlina

3. Rozšíření trubky v kombinaci s trhlinami

Typ poškození trubek závisí na procesních podmínkách, které mohou být velmi rozdílné.

Naše zkušební systémy NDT jsou integrovány do mechanického zařízení, které bylo vyvinuto speciálně pro zkoušky v reformovacích pecích. Speciální konstrukční design přístroje na zkoušení trubek umožňuje oskenování vytápěných trubek od dna reformátoru až po strop. Snímače na bázi vířivých proudů a lasery jsou přitom umístěny tak, aby bylo možné provést kompletní měření v kritických spodních částech parních reformátorů metanu se sestupným prouděním.

Zkušební systém je dimenzovaný tak, aby bylo možné zkoušet reformátory s malými roztečemi trubek až do vzdálenosti pouhých 20 mm. Je tak možné kontrolovat pece s velmi úzkými mezerami mezi trubkami. Ke zkouškám reformátorů se vzestupným prouděním, jako například MIDREX, jsou dostupná jiná konstrukční provedení. Inspekční doba na jednu trubku zpravidla činí méně než 90 sekund. Trubky je možné zkoušet bez předchozího čištění.

 

  • MIDREX

Postup přímé redukce MIDREX přeměňuje železo na vysoce čistý produkt, který nalézá uplatnění při výrobě oceli a železa a také v kovářské technice. Proces probíhá ve vzestupném směru. Průměr trubky je osm až dvanáct palců. Ke kontrolám trhlin se používá spolehlivý postup metodou vířivých proudů, vyvinutý FOERSTER. Čištění trubek kvůli vysokému množství okují na površích není nutné. Integrované vícekanálové laserové systémy měří přesně plastickou deformaci trubek, která může činit 10 % průměru trubky i více. Mechanické a elektrické součásti mechanizovaného zkušebního systému jsou dimenzovány speciálně ke zkoušení trubek MIDREX, přičemž se bere v úvahu směr procesního proudu, tvorba okují, podvojné slitiny a velké průměry. Jedna trubka může být zkontrolována za méně než dvě minuty.

Find out more:

Reformer tube inspection

Zkoušení vnitřku trubek

Pro určení vnitřních rozměrů reformovacích trubek byl vyvinut vícekanálový laserový zkušební systém. S velmi vysokou přesností se zaznamená a změří každé lokální rozšíření trubky, které vzniklo procesem tečení odstředivě litého materiálu.

Naměřené hodnoty jsou zobrazeny barevně v náhledu 360° a ve 3D. Výsledky měření mohou být zobrazeny pro jednotlivé trubky, jednotlivé řady trubek nebo pro celý reformátor.

Toto měření vnitřku trubek se používá převážně u reformátorů, u kterých lze očekávat poškození pod vytápěným dnem trubky, nebo u takových, jejichž trubky se navzájem dotýkají a není tak možné provést kompletní automatizovanou vnější zkoušku. Slouží také k potvrzení naměřených hodnot zkoušky vnějšího pláště, pokud nebylo provedeno nulové měření.

Doba zkoušky při měření vnitřku trubek je kratší než 2 minuty na trubku.

Find out more:

Internal tube inspection

Měření "Pigtailů"

Pigtaily jsou kritické úseky, které je třeba důkladněji zkontrolovat vzhledem k jejich poloze a jejich předpokládané funkci. K rozpoznání a posouzení roztažení trubek vyvinula firma FOERSTER jedinečný přístroj, kterým lze změřit průměr hrdla od výstupu trubky až ke sběrači. Tato měření se provádějí ve dvou osách. Tento způsob měření umožňuje posouzení nárůstu průměru jak u přímých konců hrdla, tak i oblouků ohledně rozdílů v jejich průměrech na základě procesu ohýbání.

Na rozdíl od zkoušení s ručním měřicím přístrojem je tento nový systém velmi rychlý a spolehlivý a poskytuje reprodukovatelné výsledky měření a také přesný profil průměru po celé délce hrdla.

Find out more:

Pigtail Measurement

Zbytková životnost

K výpočtu zbytkové životnosti reformovacích trubek se používá software TUBELIFE. Software zohledňuje naměřené teplotní profily povrchů a tepelné proudy a tlaky pro různá provedení reformátorů, pro rozdílné konfigurace hořáků a pro rozdílné odstředivě lité materiály. Dále se ve výpočtu zohledňují i naše výsledky měření NDT. Ty poskytují softwaru přesné údaje o již proběhlých procesech tečení a / nebo výskytu trhlin. S pomocí těchto dat se vypočítá kumulativní pravděpodobnost výpadku katalyzačních trubek v průběhu času a graficky se zobrazí.

Find out more:

Remaining lifetime

Find out more:

Topends Additional Services
Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.