Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Srdečně vás vítáme u společnosti FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o.

Děkujeme za Váš zájem o naši internetovou prezentaci a naši firmu. 
Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí.
Abychom vám zaručili, že budete v plném rozsahu informováni o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách, vezměte na vědomí následující informace.

 

1.1 Poskytovatelem této webové stránky a místem, které z hlediska právní ochrany dat odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, je ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), popř. Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., zastoupená vedením společnosti. )

1.2. Pro možnosti kontaktování vás odkazujeme na příslušné kontaktní adresy uvedené pod bodem Impresum.

1.3 Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde:

TERCENUM AG (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů), e-mail: privacy.de(at)foerstergroup.com

1.4 Pojem „uživatelé“ zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy jako např. „uživatelé“ je třeba chápat jako rodově neutrální.

2.1 Osobní údaje

V souladu s německým Zákonem o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), jsou osobní údaje jakékoliv informace o faktických nebo osobních okolnostech  konkrétní nebo dohledatelné fyzické osoby. To zahrnuje vaše jméno, telefonní číslo, adresu a všechny ostatní informace, které jste poskytli v našem registračním formuláři. Anonymní nebo pseudonymní údaje zaznamenané během vaší návštěvy na našich webových stránkách nejsou zahrnuty. Tento typ údajů slouží pouze ke zlepšení našeho webu a nelze jej spojovat přímo s vaší osobou.

2.2 Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s právními ustanoveními německého Zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) a německým Zákonem o telemédiích (Telemediengesetz - TMG).

Budou shromažďovány pouze osobně identifikovatelné informace dobrovolně poskytnuté přes náš kontaktní formulář.  Zadané údaje jako společnost, příjmení, křestní jméno, oddělení, adresa, PSČ, město, země, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa jsou ukládány a používány výhradně pro přímý kontakt s vámi.

Pokud zákonné požadavky o uchovávání údajů nezakazují smazání vašich údajů, měly by být smazány následovně:

  • pokud jste si vyžádali smazání vašich údajů,
  • pokud účel pro uchovávání vašich údajů již neexistuje, nebo
  • pokud je uchovávání zakázáno z jiných zákonných důvodů

 

2.3 Využívání údajů pro reklamní účely

Také můžeme použít vaše k nám převedené osobní údaje k reklamním účelům.

Můžete vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů pro reklamní účely, všeobecně nebo pro jednotlivá opatření, kdykoliv bez vynaložení jakýchkoliv poplatků jiných než poplatků za převod podle základních sazeb. Za tímto účelem prosím zašlete písemné upozornění na adresu (e-mail, fax nebo dopis) uvedenou v Oddílu 1 pro tento účel.

3.1. Osobní údaje jako adresy a komunikační údaje jsou vedle zpracování, která jsou výslovně uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zpracovávány také za účelem plnění našich smluvních povinností a realizace předsmluvních opatření a za účelem plnění zákonných povinností. K těmto plněním patří poskytování, realizace, udržování, optimalizace a zajištění našich služeb, servisních plnění a služeb uživatelům.

3.2. V případě navázání kontaktu s naší společností jsou údaje uživatele ukládány výhradně za účelem zpracování poptávky. Po zpracování poptávek jsou shromážděné údaje bezodkladně smazány, pokud nejsou stanoveny zákonné lhůty pro uchovávání.

4.1 Na základě našich oprávněných zájmů shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází tato služba (tzv. serverové log soubory). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

4.2 Údaje protokolů používáme bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiného vytvoření profilu podle zákonných ustanovení pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozování, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo na dodatečné prověření údajů protokolů pro případ, že na základě konkrétních indicií existuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

5.1 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítačovém systému. Naše webová stránka využívá na jedné straně tak zvané „cookies“, které slouží k celkovému zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší internetové prezentace – například když jde o urychlení navigace na naší platformě.

Na druhé straně používáme cookies, které se z našeho serveru přehrávají do vašeho počítačového systému, přičemž se jedná o tak zvané „session cookies“.

Soubor session cookie zůstane uložený ve vašem počítačovém systému a umožní nám při vaší další návštěvě naší webové stránky rozpoznat váš počítačový systém (tzv. trvalé cookies).
Tyto session cookies jsou mazány 24 hodin po opuštění stránky.

5.2 Co se v souborech cookies ukládá?

V souborech cookies, které používá společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., nejsou ukládány žádné osobní údaje. Cookies, které používáme, tak nelze přiřadit ke konkrétní osobě nebo uživateli. Pokud jsou soubory cookies aktivní, je k nim přiřazeno identifikační číslo. Přiřazení vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné a neprovádí se.

6.1 V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a uživatelsky přívětivém provozu naší online nabídky) obsahové nebo servisní nabídky externího poskytovatele služeb, abychom integrovali jeho obsahy a služby, jako např. videa nebo typy písma (dále jednotně označované jako „obsahy“). Toto vždy předpokládá, že externí poskytovatel těchto obsahů používá IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohl odesílat obsahy na jejich servery. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení těchto obsahů.
Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Externí poskytovatelé mohou dále používat tak zvané pixelové tagy (neviditelné grafy, označované také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. Prostřednictvím „pixelových tagů“ lze vyhodnocovat informace jako pohyb návštěvníků na stránkách příslušné webové stránky. V rámci souborů cookies mohou být na zařízení uživatele dále ukládány pseudonymní informace, které mimo jiné obsahují také technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další údaje o používání naší online nabídky, přičemž tyto informace mohou být také propojeny s informacemi z jiných zdrojů.

6.2 Následující znázornění poskytuje přehled externích poskytovatelů služeb a jejich obsahů a odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další upozornění pro zpracování údajů a částečně zde již uvedené možnosti vyjádření námitek (tzv. opt-out): 

  • Možnosti provázání obsahů sociální platformy LinkedIn provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete zde: Zásady ochrany soukromí https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Vyvolání webové stránky XING naváže spojení se servery společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

7.1 We use Hubspot, a service by Hubspot, Inc., domiciled in the US, on our website for the purposes of analytics.
It uses so called ‚web beacons’ and cookies that are stored on your computer so that we may analyse your use of our website. Hubspot analyses the information collected (such as IP address, geographic location, browser type, length of session and pages accessed) on our behalf in order to generate reports on the visits and on our pages visited.

If you do not wish Hubspot to collect your information in general, you can prevent the storage of cookies at any time by adjusting your browser settings.

If collection by Hubspot is generally not desired, the storage of cookies in addition to the consent banner can be prevented at any time by appropriate browser settings.

For more details on how Hubspot works, please see the Privacy Policy of Hubspot Inc., at legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Processing these data constitutes our legitimate interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.

7.1 Tento web používá službu analýzy webu Matomo (dříve Piwik; https://www.matomo.org), službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, pro statistické vyhodnocení provozu návštěvníků, což nám pomáhá zlepšovat naše stránky. Používání Matomo legálně vychází z DS-GVO - čl. 6 odst. 1 věta 1.

7.2 Soubory cookie jsou pro toto vyhodnocení uloženy ve vašem počítači. Shromážděné informace se ukládají výhradně na místním serveru odpovědné osoby v Německu a data se neposílají do žádné jiné země. Vyhodnocení nezačne, dokud jej nesouhlasíte v banneru cookie.

7.3 Matomo používá AnonymizeIP, proto IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučil přímý osobní odkaz. IP adresa přenášená vaším prohlížečem přes Matomo nebude propojena s žádnými dalšími shromážděnými daty.

7.4 Program Matomo je open source projekt. Další informace o ochraně údajů můžete získat od třetí strany na adrese https://matomo.org/gdpr/ nebo napište e-mail na adresu privacy (at) matomo.org.

Für die Durchführung von Umfragen auf unserer Internetseite nutzen wir das Angebot von SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland. Bei einer freiwilligen Teilnahme an dieser Umfrage erfasst SurveyMonkey Informationen über das Gerät und die Anwendung, das bzw. die Sie für die Teilnahme an der Umfrage einsetzen. Dazu gehört die IP-Adresse, die Version Ihres Betriebssystems, der Gerätetyp sowie Informationen zu System und Leistung und zum Browsertyp. Wenn Sie an der Umfrage durch ein Mobilgerät teilnehmen, erfasst SurveyMonkey auch die UUID des Geräts. SurveyMonkey benutzt zudem sog. Tracking-Services von Drittanbietern, die wiederum Cookies und Page-Tags (auch bekannt als Web-Beacons), um Nutzungsdaten und Anwenderstatistiken zu erfassen. Auf den Umfang der von SurveyMonkey erhobenen Daten haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen zu den von SurveyMonkey eingesetzten Cookies, zum Datenschutz sowie zur Speicherdauer finden Sie unter dem folgenden Link www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/.

Die Installation von Cookies können Sie verhindern, indem Sie vorhandene Cookies löschen und eine Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers deaktivieren. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.


Wir verwenden SurveyMonkey um Ihnen Umfragen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zweck liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der genannten Daten, diese beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.


Die SurveyMonkey Europe UC ist ein Tochterunternehmen der SurveyMonkey Inc. mit Sitz in den USA. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Ihre durch SurveyMonkey erhobenen Daten auch in die USA übermittelt werden. Die SurveyMonkey Inc. hat sich jedoch dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen Privacy Shield Abkommen unterworfen und entspricht zertifiziert. SurveyMonkey hat sich folglich dazu verpflichtet, die Standards und Vorschriften des Europäischen Datenschutzrechtes einzuhalten.


Nähere Informationen zu dem EU-Privacy Shield und dessen Gültigkeit finden Sie hier:
www.privacyshield.gov/participant.
Nähere Informationen zu den EU-Standardvertragsklausen finden Sie hier:
www.surveymonkey.de/mp/legal/survey-research-privacy-notice/


 

 

Pokud jsou osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; toto platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vyjádříte svůj nesouhlas se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
Postačující je vyjádření v textové podobě zaslané na kontaktní údaje uvedené v bodě 1.

Vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny bezpečně díky šifrování. To platí pro vaši objednávku i pro přihlášení zákazníka. Využíváme přitom šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer).

Neručíme za obsahy a dodržování autorských práv a povinností označování u webových stránek mimo náš okruh odpovědnosti.

11.1  Uživatelé mají právo na bezplatné obdržení informace o osobních údajích, které jsme o jejich osobě uložili.

Kromě toho mají uživatelé právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů. Mohou uplatnit svá práva na přenositelnost údajů a v případě nezákonného zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Uživatelé mohou svá svolení kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, a to bez udání důvodů a aniž by utrpěli újmu. Odvolání svolení mohou zaslat e-mailem, faxem nebo v dopise na následující kontaktní údaje:

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Fax: +49 7121-140-488
E-mail: privacy.de(at)foerstergroup.com

11.2 Údaje, které jsou u nás uloženy, budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k určenému účelu a pokud výmaz nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Tento text si rovněž můžete stáhnout ve formátu PDF. Pro prohlížení a tisk souborů PDF potřebujete prohlížeč PDF, který si můžete zdarma stáhnout např. u firmy Adobe Systems GmbH. Soubor PDF můžete vytisknout pomocí programu Adobe Reader, když v nabídce zvolíte Soubor (nebo File) a bod Tisknout (nebo Print).

13.1 Vyhrazujeme si právo na změnu prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněnému právnímu stavu nebo je upravili v případě změny služby a zpracování údajů. To však platí pouze s ohledem na prohlášení o zpracování údajů.
Pokud jsou zapotřebí svolení uživatelů nebo pokud jsou součástí prohlášení o ochraně osobních údajů úpravy smluvního vztahu s uživateli, probíhají změny pouze se svolením uživatelů.

13.2 Prosíme uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože v průběhu realizace GDPR, nového spolkového zákona BDSG, oblastních a zemských nařízení a judikatury Evropského soudního dvora lze brzy počítat s úpravami.

Data protection information for customers and suppliers

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.