Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Srdečně vás vítáme u společnosti FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o.

Děkujeme za Váš zájem o naši internetovou prezentaci a o naši firmu. 
Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí.
Abychom vám zaručili, že budete v plném rozsahu informováni o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách, vezměte prosím na vědomí následující informace.

1 Odpovědné místo

1.1 Poskytovatelem této webové stránky a místem, které z hlediska právní ochrany dat odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, je ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), popř. Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., zastoupená vedením společnosti. 

1.2 Pro možnosti kontaktování vás odkazujeme na příslušné kontaktní adresy uvedené pod bodem Impresum.

1.3 Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde:

Datenschutzberatung Walliser GbR, Matthias Wallister (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů), e-mail: datenschutz.de(at)foerstergroup.com

1.4 Pojem „uživatelé“ zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy jako např. „uživatelé“ je třeba chápat jako rodově neutrální.

2 Základní informace o zpracování údajů

2.1 Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. Údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v případě, že existuje zákonné povolení. tj. souhlas uživatele je dán, pokud je zpracování údajů vyžadováno pro provádění našich smluvních služeb a online služeb, pokud je zpracování údajů zákonným požadavkem, je shromažďování přístupových údajů vyžadováno pro naše oprávněné zájmy (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a přátelské fungování naší online nabídky), zejména při měření našeho dosahu a využívání služeb třetích stran.

2.2 S ohledem na zpracování osobních údajů na základě Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, je právním základem souhlasů čl. 6 odst. 1 písm. a a Čl. 7 GDPR, právní základ pro zpracování za účelem plnění našich zákonných povinností čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2.3 Přijímáme nejmodernější organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů a chránili námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem ze strany neoprávněným osobám.

3 Zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje jako adresy a komunikační údaje jsou vedle zpracování, která jsou výslovně uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zpracovávány také za účelem plnění našich smluvních povinností a realizace předsmluvních opatření a za účelem plnění zákonných povinností. K těmto plněním patří poskytování, realizace, udržování, optimalizace a zajištění našich služeb, servisních plnění a služeb uživatelům.

3.2 V případě navázání kontaktu s naší společností jsou údaje uživatele ukládány výhradně za účelem zpracování poptávky. Po zpracování poptávek jsou shromážděné údaje bezodkladně smazány, pokud nejsou stanoveny zákonné lhůty pro uchovávání.

4 Shromažďování přístupových údajů

4.1 Na základě našich oprávněných zájmů shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází tato služba (tzv. serverové log soubory). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

4.2 Údaje protokolů používáme bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiného vytvoření profilu podle zákonných ustanovení pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozování, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo na dodatečné prověření údajů protokolů pro případ, že na základě konkrétních indicií existuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

5 Používání souborů cookies a podobných technologií

5.1 Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem počítačovém systému. Na jedné straně naše webové stránky a naši partneři používají takzvané „cookies“ a podobné technologie (např. JavaScript, web beacons), které se používají k analýze trendů, správě webových stránek, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a shromažďování souhrnných demografických informací o našich uživatelích.

Na druhé straně používáme cookies, které se z našeho serveru přehrávají do vašeho počítačového systému, přičemž se jedná o tak zvané „session cookies“.

Soubor session cookie zůstane uložený ve vašem počítačovém systému a umožní nám při vaší další návštěvě naší webové stránky rozpoznat váš počítačový systém (tzv. trvalé cookies).
Tyto session cookies jsou mazány 24 hodin po opuštění stránky.

5.2 Co se v souborech cookies nebo v podobných technologiích ukládá?

V souborech cookies, které používá společnost FOERSTER Holding GmbH a FOERSTER Tecom, s.r.o., nejsou ukládány žádné osobní údaje. Cookies, které používáme, tak nelze přiřadit ke konkrétní osobě nebo uživateli. Pokud jsou soubory cookies aktivní, je k nim přiřazeno identifikační číslo. Přiřazení vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné a neprovádí se.

6 Zapojení služeb třetích osob / pluginy pro sociální sítě

6.1 V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a uživatelsky přívětivém provozu naší online nabídky) obsahové nebo servisní nabídky externího poskytovatele služeb, abychom integrovali jeho obsahy a služby, jako např. videa nebo typy písma (dále jednotně označované jako „obsahy“). Toto vždy předpokládá, že externí poskytovatel těchto obsahů používá IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohl odesílat obsahy na jejich servery. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení těchto obsahů.
Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Externí poskytovatelé mohou dále používat tak zvané pixelové tagy (neviditelné grafy, označované také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. Prostřednictvím „pixelových tagů“ lze vyhodnocovat informace jako pohyb návštěvníků na stránkách příslušné webové stránky. V rámci souborů cookies mohou být na zařízení uživatele dále ukládány pseudonymní informace, které mimo jiné obsahují také technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další údaje o používání naší online nabídky, přičemž tyto informace mohou být také propojeny s informacemi z jiných zdrojů.

6.2 Následující znázornění poskytuje přehled externích poskytovatelů služeb a jejich obsahů a odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další upozornění pro zpracování údajů a částečně zde již uvedené možnosti vyjádření námitek (tzv. opt-out): 

·   Videa platformy „YouTube“ externího poskytovatele, společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

·   Možnosti provázání obsahů sociální platformy LinkedIn provozované společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn naleznete zde: Zásady ochrany soukromí https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

·   Vyvolání webové stránky XING naváže spojení se servery společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

·   Používáme ZeroBounce k ověření samoregistrovaných e-mailových adres předtím, než adresy použijeme pro jakékoli účely. ZeroBounce může obdržet vaši e-mailovou adresu v seznamu a uložit ji tak dlouho, dokud je to nutné k provedení ověření. Po ověření jsou seznamy e-mailů okamžitě smazány.

ZeroBounce působí ve Spojených státech a prohlašuje soulad s GDPR. Jejich zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde: www.zerounce.net/privacy-policy.html.

7 Použití Hubspot

7.1 Na našich webových stránkách používáme Hubspot, službu společnosti Hubspot, Inc., se sídlem v USA, pro účely analýzy.

Využívá takzvané „web beacons“ a soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači, abychom mohli analyzovat vaše používání našich webových stránek. Hubspot analyzuje shromážděné informace (jako je IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče, délka relace a navštívené stránky) naším jménem za účelem generování zpráv o návštěvách a na našich navštívených stránkách.

Pokud si nepřejete, aby Hubspot shromažďoval vaše informace obecně, můžete ukládání cookies kdykoli zabránit úpravou nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud shromažďování ze strany Hubspotu obecně není žádoucí, lze ukládání souborů cookies kromě banneru se souhlasem kdykoli zabránit příslušným nastavením prohlížeče.

Další podrobnosti o tom, jak funguje Hubspot, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hubspot Inc. na adrese http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Zpracování těchto údajů představuje náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

8 Online schůzky, telefonické konference a webináře přes „Zoom“

Rádi bychom vás níže informovali o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním „Zoom“.

Nástroj „Zoom“ používáme k vedení konferenčních hovorů, online schůzek, videokonferencí a/nebo webových seminářů (dále jen „online schůzky“). „Zoom“ je služba poskytovaná společností Zoom Video Communications, Inc. se sídlem v USA. Správcem údajů pro zpracování údajů přímo souvisejících s prováděním „online schůzek“ je Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG.

Poznámka: Pokud vyvoláte webovou stránku „Zoom“, je za zpracování údajů zodpovědný poskytovatel „Zoom“. Vyvolání této internetové stránky je však nutné pouze pro stažení softwaru pro použití „Zoom“. "Zoom" můžete také použít, pokud zadáte příslušné ID schůzky a případně další přístupové údaje ke schůzce přímo v aplikaci "Zoom".

Pokud aplikaci „Zoom“ nechcete nebo nemůžete používat, pak lze základní funkce využívat také prostřednictvím verze prohlížeče, kterou najdete také na webu „Zoom“.

Při použití „Zoom“ jsou zpracovávány různé typy dat. Rozsah údajů závisí také na údajích, které poskytnete před nebo během účasti na „online schůzce“.

Následující osobní údaje jsou předmětem zpracování:

Údaje o uživateli: jméno, příjmení, telefon (volitelné), e-mailová adresa, heslo (pokud není použito „jednotné přihlášení“), profilový obrázek (volitelné), oddělení (volitelné)

Metadata schůzky: Téma, popis (volitelné), IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardwaru

Pokud se nahrává (volitelné): soubor MP4 všech video, zvukových a prezentačních záznamů, soubor M4A všech zvukových záznamů, textový soubor online chatu.

Pro připojení přes telefon: informace o čísle příchozího a odchozího hovoru, názvu země, času začátku a konce. V případě potřeby lze uložit další data připojení, jako je IP adresa zařízení.

Textová, zvuková a obrazová data: Možná máte příležitost využívat funkce chatu, dotazu nebo průzkumu při „online schůzce“. V tomto rozsahu jsou textové položky, které provedete, zpracovány za účelem jejich zobrazení v „online schůzce“ a v případě potřeby k jejich přihlášení. Aby bylo možné zobrazit video a přehrávat zvuk, budou data z mikrofonu vašeho koncového zařízení a z jakékoli videokamery koncového zařízení odpovídajícím způsobem zpracovávána po dobu trvání schůzky. Kameru nebo mikrofon můžete sami kdykoli vypnout nebo ztlumit prostřednictvím aplikací „Zoom“.

Chcete -li se zúčastnit „online schůzky“ nebo vstoupit do „zasedací místnosti“, musíte poskytnout alespoň informace o svém jméně.

„Zoom“ používáme k „online schůzkám“. Pokud chceme zaznamenávat „online schůzky“, transparentně vás o tom předem informujeme a - v případě potřeby - požádáme o váš souhlas. Skutečnost záznamu se vám také zobrazí v aplikaci „Zoom“.

Pokud je to nutné pro účely protokolování výsledků online schůzky, zaznamenáme obsah chatu. To však obecně neplatí.

V případě webinářů můžeme také zpracovávat otázky položené účastníky webináře za účelem nahrávání a sledování webinářů.

Pokud jste zaregistrováni jako uživatel na „Zoom“, pak mohou být zprávy o „online schůzkách“ (metadata schůzek, údaje o telefonickém připojení, otázky a odpovědi ve webinářích, funkce průzkumu ve webinářích) uloženy na „Zoom“ až na jeden měsíc.

Automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 DSGVO se nepoužívá.

Pokud jde o zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG, je právním základem pro zpracování údajů § 26 BDSG. Pokud v souvislosti s používáním „Zoom“ nejsou osobní údaje nutné pro vznik, realizaci nebo ukončení pracovního poměru, ale přesto jsou elementární součástí používání „Zoom“, čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO je právním základem pro zpracování údajů. V těchto případech máme zájem na efektivní implementaci „online schůzek“.

Ve zbývající části je právním základem zpracování údajů při provádění „online schůzek“ čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, pokud jsou schůzky vedeny v rámci smluvních vztahů.

Pokud neexistuje žádný smluvní vztah, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. I zde máme zájem na efektivním vedení „online schůzky“.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na „online schůzkách“ nebudou obecně poskytovány třetím stranám, pokud nejsou výslovně určeny ke zveřejnění. Vezměte prosím na vědomí, že stejně jako v případě osobních setkání se obsah z „online schůzek“ často používá ke komunikování se zákazníky, zúčastněnými stranami nebo třetími stranami, a proto je zamýšlen jako určený k předávání.

Další příjemci: poskytovatel „Zoom“ nezbytně získává znalosti o výše uvedených údajích v rozsahu stanoveném v naší smlouvě o zpracování objednávek se „Zoom“.

„Zoom“ je služba poskytovaná poskytovatelem z USA. Zpracování osobních údajů tedy probíhá také ve třetí zemi. S poskytovatelem „Zoom“ jsme uzavřeli smlouvu v souladu se standardními smluvními doložkami EU, které upravují zpracování dat a splňují požadavky GDPR.

9 Použití Matomo jako software pro analýzy webu

9.1 Tento web používá službu analýzy webu Matomo (dříve Piwik; https://www.matomo.org), službu poskytovanou společností InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, pro statistické vyhodnocení provozu návštěvníků, což nám pomáhá zlepšovat naše stránky. Používání Matomo legálně vychází z DS-GVO - čl. 6 odst. 1 věta 1.

9.2 Soubory cookies jsou pro toto vyhodnocení uloženy ve vašem počítači. Shromážděné informace se ukládají výhradně na místním serveru odpovědné osoby v Německu a data se neposílají do žádné jiné země. Vyhodnocení nezačne, dokud jej nesouhlasíte v banneru cookie.

9.3 Matomo používá AnonymizeIP, proto IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučil přímý osobní odkaz. IP adresa přenášená vaším prohlížečem přes Matomo nebude propojena s žádnými dalšími shromážděnými daty.

9.4 Program Matomo je open source projekt. Další informace o ochraně údajů můžete získat od třetí strany na adrese https://matomo.org/gdpr/ nebo napište e-mail na adresu privacy@matomo.org.

10 Účast v průzkumech

K provádění průzkumů na našich webových stránkách využíváme služeb SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irsko. Pokud se dobrovolně zúčastníte tohoto průzkumu, SurveyMonkey shromažďuje informace o zařízení a aplikaci, které používáte k účasti v průzkumu. To zahrnuje IP adresu, verzi vašeho operačního systému, typ zařízení, informace o systému a výkonu a typ prohlížeče. Pokud provedete průzkum z mobilního zařízení, SurveyMonkey také shromažďuje své UUID. Stejně tak SurveyMonkey používá sledovací služby třetích stran, které zase používají soubory cookie a značky stránek (známé také jako web beacons) ke shromažďování údajů o používání a statistik uživatelů. Nemáme žádný vliv na rozsah dat shromážděných SurveyMonkey. Více informací o souborech cookie používaných SurveyMonkey, ochraně soukromí a období uchovávání naleznete pod následujícím odkazem https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-10.

Instalaci cookies můžete zabránit smazáním těch stávajících a zakázáním ukládání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

K poskytování průzkumů používáme SurveyMonkey. Za tímto účelem máme oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů, který je založen na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (General Data Protection Regulation GDPR).

SurveyMonkey Europe UC je dceřinou společností SurveyMonkey Inc. se sídlem ve Spojených státech amerických. Není vyloučeno, že vaše data shromážděná SurveyMonkey mohou být také přenesena do USA. Společnost SurveyMonkey Inc. však podepsala dohodu Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a je certifikována k jejímu dodržování. SurveyMonkey se zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů.

Pro více informací o EU Privacy Shield a jeho platnosti klikněte prosím zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active.

Více informací o standardních smluvních doložkách EU naleznete zde:

https://www.surveymonkey.de/mp/legal/survey-research-privacy-notice/

11 Používání údajů k reklamním účelům

Pokud jsou osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; toto platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vyjádříte svůj nesouhlas se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
Postačující je vyjádření v textové podobě zaslané na kontaktní údaje uvedené v bodě 1.

12 Bezpečný přenos dat

Vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny bezpečně díky šifrování. To platí pro vaši objednávku i pro přihlášení zákazníka. Využíváme přitom šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer).

13 Vyloučení ručení za odkazy

Neručíme za obsahy a dodržování autorských práv a povinností označování u webových stránek mimo náš okruh odpovědnosti.

14 Práva uživatele a výmaz údajů

14.1  Uživatelé mají právo na bezplatné obdržení informace o osobních údajích, které jsme o jejich osobě uložili.

Kromě toho mají uživatelé právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů. Mohou uplatnit svá práva na přenositelnost údajů a v případě nezákonného zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Uživatelé mohou svá svolení kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, a to bez udání důvodů a aniž by utrpěli újmu. Odvolání svolení mohou zaslat e-mailem, faxem nebo v dopise na následující kontaktní údaje:

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Fax: +49 7121-140-488
E-mail: datenschutz.de(at)foerstergroup.com

14.2 Údaje, které jsou u nás uloženy, budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k určenému účelu a pokud výmaz nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

15 Stažení a tisk

Tento text si rovněž můžete stáhnout ve formátu PDF. Pro prohlížení a tisk souborů PDF potřebujete prohlížeč PDF, který si můžete zdarma stáhnout např. u firmy Adobe Systems GmbH. Soubor PDF můžete vytisknout pomocí programu Adobe Reader, když v nabídce zvolíte Soubor (nebo File) a  Tisknout (nebo Print).

16 Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

16.1 Vyhrazujeme si právo na změnu prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněnému právnímu stavu nebo je upravili v případě změny služby a zpracování údajů. To však platí pouze s ohledem na prohlášení o zpracování údajů.
Pokud jsou zapotřebí svolení uživatelů nebo pokud jsou součástí prohlášení o ochraně osobních údajů úpravy smluvního vztahu s uživateli, probíhají změny pouze se svolením uživatelů.

16.2 Prosíme uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože v průběhu realizace GDPR, nového spolkového zákona BDSG, oblastních a zemských nařízení a judikatury Evropského soudního dvora lze brzy počítat s úpravami.

Stav těchto zásad ochrany osobních údajů je 12/12/2023

Data protection information for customers and suppliers

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.