Měření

S měřicími přístroji FOERSTER MAGNETOSCOP, MAGNETOMAT, KOERZIMAT HCJKOERZIMAT MS a 3-ACHS-MAGNETOMETER lze přesně zjistit magnetické vlastnosti kovů a sledovat tak kvalitu.

Níže naleznete přehled a další informace k magnetickým měřeným veličinám, které lze našimi přístroji zjistit.

Koercitivní síla

Koercitivní síla HCJ je intenzita aplikovaného magnetického pole, která je nutná k úplnému snížení magnetizace feromagnetického materiálu tak, že jeho magnetická polarizace J je rovna nule. KOERZIMAT může stanovit koercitivní sílu HCJ materiálu a vyrobených součástí téměř geometricky nezávisle v otevřeném magnetickém obvodu v souladu s normou IEC 60404-7. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Magnetický dipólový moment

Magnetický dipólový moment je míra síly magnetického dipólu. KOERZIMAT může stanovit magnetické nasycení dipólového momentu jS téměř geometricky nezávisle dle normy IEC 60404-14. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Permeabilita

Magnetická permeabilita µ je míra magnetizace materiálu v důsledku působení magnetického pole. Je to poměr magnetické indukce B a intenzity magnetického pole H. Fyzikální konstanta µ0 je magnetická permeabilita ve vakuu. Relativní permeabilita µr je poměr mezi µ a µ0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permeability určí relativní permeabilitu materiálu nebo vyrobené součásti v souladu s normou IEC 60404-15, ASTM A342M a VG 95578. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Magnetické nasycení

Magnetické nasycení je maximální možná magnetizace feromagnetického materiálu, charakterizovaná paralelní orientací všech magnetických momentů uvnitř materiálu. KOERZIMAT může stanovit magnetické nasycení dipólového momentu jS a hmotnostně specifickou saturační magnetizaci σS (4πσ) materiálu a vyrobených součástí, téměř geometricky nezávisle v souladu s normou IEC 60404-14. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Hustota magnetického toku

Hustota magnetického toku B je hodnota magnetického toku procházejícího jednotkou plochy, která je kolmo ke směru magnetického toku. Toto lze popsat pomocí vektorového pole. Fluxgate snímače mohou určit velikost a směr B. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s vhodnými snímači mohou stanovit hustotu magnetického toku současně v 1 až 3 směrech. Použitím diferenční sondy lze určit gradient hustoty magnetického toku v jednom směru.

Magnetická polarizace

Magnetická polarizace J je rozdíl mezi hustotou magnetického toku v materiálu a hustotou magnetického toku ve vakuu a představuje přínos materiálu k celkové hustotě magnetického toku.
J (H) hystereze charakterizuje chování magnetických materiálů vystavených působení magnetického pole. Klíčovými měřenými parametry jsou maximální magnetické nasycení (saturace), remanence, koercitivní síla a permeabilita. Takzvanou hysterezní ztrátu, tedy ztrátu výkonu, lze určit z plochy ohraničené hysterezní křivkou.

S KOERZIMATem HCJ a doplňkovým modulem J-H lze výše uvedené parametry přesně stanovit.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.