Normy

Dodržování mezinárodních norem je důležitou součástí profesionálního zajištění kvality a zaručuje vysokou kvalitu koncových produktů. Zařízení a systémy FOERSTER jsou testovány v souladu s těmito mezinárodními normami a standardy, aby zajistily, že vaše materiály a součásti splňují vysoké požadavky.

Níže najdete výběr norem pokrytých zkušebními systémy FOERSTER. Pokud hledáte normu, která není v přehledu uvedena, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Určuje technické dodací podmínky pro ocelové trubky (kryty, trubky, mechanické ucpávky a hlavy kloubů), spojovací materiály a příslušenství. Kromě toho jsou definovány požadavky na tři úrovně specifikace produktu (PSL-1, PSL-2, PSL-3).

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje specifikace pro bezešvé a svařované ocelové trubky pro potrubí v ropném a plynárenském průmyslu. Specifikace API 5L odpovídají normě ISO 3183.

Produkty, které splňují tuto normu

Stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové vrtací trubky s obrácenými konci a nástrojové spoje pro navařování u vrtacích a výrobních provozů v ropném a plynárenském průmyslu.

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje zkoušku vrtných soutyčí na těžbu ropy pro průkaz jejich nemagnetických vlastností. Zkušební postup spočívá v měření magnetického zbytkového pole a relativní permeability (čísla permeability) µr. 

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje postup při ultrazvukové zkoušce uhlíkového a nízkolegovaného ocelového plechu a univerzálních profilů, a definuje kvalitativní klasifikaci.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje ultrazvuké zkoušení ocelových plechů s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje ultrazvukové zkoušení válcovaných ocelových plechů pro speciální aplikace s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje metodu zkoušení feromagnetických produktů trubkového tvaru pomocí metody rozptylových toků.

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných, plně deoxidovaných uhlíkatých ocelových silných plechů a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

Zahrnuje standardy a přejímací normy pro ultrazvukové zkoušení válcovaných a legovaných ocelových plechů pomocí impulzní odrazové metody s vertikální zkušební hlavou.

Produkty, které splňují tuto normu

popisuje postup k určení saturační magnetizace slinutých tvrdokovů.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje způsob stanovení koercitivní síly slinutých karbidů.

Produkty, které splňují tuto normu

Definuje úrovně přijatelnosti pro nespojitosti ocelových plechů, pásů a široké ploché oceli na základě ultrazvukového zkoušení.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje technické dodací podmínky za tepla válcovaných ocelových tyčí a drátů. Pro tuto aplikaci se doporučuje metoda magnetických rozptylových toků se sondami.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) po celém obvodu trubky.

Popisuje metodu automatického zkoušení rozptylovými toky bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetické oceli (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) po celém obvodu trubky pro detekci nedokonalostí v podélném a / nebo příčném směru.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje obecné základy zkoušení vířivými proudy.

Produkty, které splňují tuto normu

Obsahuje kritéria a pokyny pro výrobu, montáž, zkoušení, uvedení do provozu a údržbu potrubních systémů. Je doporučeno kompletní ultrazvukové zkoušení silných plechů, pásů a trubek na laminární nespojitosti a příslušné požadavky jsou definovány.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých ocelových produktů o tloušťce minimálně 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů o tloušťce větší nebo rovné 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje metodu ultrazvukového zkoušení silných ocelových plechů.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkušební metody pro válcované plechy.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení magnetického saturačního dipólového momentu jS pomocí momentových cívek v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsaného způsobu spočívá v možnosti měření vzorků nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje automatické ultrazvukové zkoušení pásů nebo plechů, které se používají při výrobě svařovaných ocelových trubek, pro detekci laminací.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce nejméně 6 mm.

Produkty, které splňují tuto normu

Určuje požadavky a zkušební metody pro ocelové trubky pro potrubní transportní systémy ropného a plynárenského průmyslu.

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje pět metod nedestruktivního zkoušení a klasifikace vad, včetně: Ultrazvukové zkoušení surovin, náhradních dílů a svarů kovových tlakových nádob.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení ocelových plechů pro tlakové nádoby.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukové zkoušení plochých výrobků z oceli o tloušťce větší nebo rovnou 6 mm (odrazová metoda).

Produkty, které splňují tuto normu

Specifikuje požadavky na bezešvé, za tepla tvářené ocelové trubky.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT splňují požadavky této normy. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení relativní permeability μr v rozsahu 1,0 až 2,0 pomocí metody měření sondou. Výhodou popsané metody je možnost provádět měření přímo na místě na materiálech a vyrobených součástech. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se nevyžaduje .

Produkty, které splňují tuto normu

Určují rámec pro zkoušení nemagnetických nástrojů pro použití v EOD (likvidace výbušných zbraní). Zkušební metoda je založena na měření zbytkového magnetického pole zkoušených komponentů pomocí magnetometru měřícího absolutní pole nebo gradient pole.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje ultrazvukovou zkoušku ocelových desek pro tlakové nádoby.

Produkty, které splňují tuto normu

Popisuje určení koercitivní síly v otevřeném magnetickém obvodu. Výhoda popsané metody B spočívá v možnosti měřit vzorky do značné míry nezávisle na jejich geometrii. Příprava zvláštních zkušebních vzorků se tedy nevyžaduje.

Produkty, které splňují tuto normu
Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.