Ultrazvukové zkoušení

Ultrazvukové zkoušení je nedestruktivní zkušební metoda, která se používá pro zjišťování vad a nehomogenit v materiálu. Tato metoda používá zvukové vlny s frekvencí nad lidským slyšitelným rozsahem (> 16 kHz). Tyto vlny se nazývají ultrazvukové vlny. Ultrazvukové vlny lze vytvořit různými způsoby.

Piezoelektrický jev

Ultrazvukové vlny jsou nejčastěji vytvářeny pomocí piezoelektrického jevu. Tímto způsobem jsou vlastnosti některých materiálů využívány ke změně jejich geometrických rozměrů při aplikaci elektrického napětí.

Ultrazvukové vlny lze vytvářet periodickým buzením tzv. piezoelektrického materiálu pomocí střídavého napětí.

Tzv. piezoelektrický měnič je hlavní součástí ultrazvukové sondy. Při ultrazvukovém zkoušení se musí ultrazvuk, vytvářený v sondě, přenést do zkoušeného materiálu. Jelikož ultrazvukové vlny se vzduchem nešíří, tak se pro tento účel používá vhodný vazební prostředek jako je např. voda, olej nebo gel - tak jako např. ve zdravotnictví.

Další metodou pro vytváření ultrazvukových vln je metoda EMAT, při které ultrazvuk vzniká elektro-dynamicky přímo ve zkoušeném materiálu a tedy u této metody není vyžadován žádný vazební prostředek. Metoda EMAT je podrobněji popsána na konci této stránky.

Metoda ozvěny impulsů

Zvláštní význam při ultrazvukové zkoušce má metoda ozvěny impulsů. Přitom se generuje krátký ultrazvukový impuls, vyšle se do testovaného materiálu a poté se čeká na jeho ozvěnu. Přijímání odezvy se může provádět stejným piezo prvkem, který byl použit k vytvoření ultrazvukového impulsu. Mohou se ale použít i takzvané zkušební hlavy SE, u kterých jsou dva piezo prvky – přijímací a vysílací prvek - umístěny v jednom pouzdru.

Při kolmém vysílání signálu vznikají ozvěny ultrazvukových vln v důsledku odrazů od zadní stěny plechu, trubky nebo např. kolejnice. Takzvaný obraz A ukazuje časový průběh amplitudy ultrazvukové vlny zaznamenané přijímacím prvkem. V popsaném případě sestává z vysílaného impulsu a řady klesajících ozvěn od zadní stěny. Amplituda vzniká tím, že ultrazvukový impuls se odráží jako tenisový míček mezi zadní stěnou a povrchem např. plechu nebo trubky a přitom postupně slábne.

Polohu ozvěny zadní stěny lze použít k určení tloušťky stěny trubky nebo plechu. Pokud jsou v materiálu vady, jako např. zdvojeniny, vměstky nebo segregáty, může to vést k dodatečnému odrazu ultrazvuku. V obraze A se pak objeví další ozvěna, kterou lze použít k detekci vad.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.