Zkoušení vířivými proudy

Princip funkce metody vířivých proudů

Zkoušení vířivými proudy je nedestruktivní postup ke zkoušení kovových povrchů, zda nevykazují vady typu trhlin či diskontinuit. Díky působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole lze takové povrchové vady v závislosti na jednotlivých požadavcích ručně nebo automaticky zjistit a vyhodnotit. Za optimálních podmínek je možná detekce vad již od hloubky 30 µm. Zkouška je zpravidla bezdotyková. Proto během zkoušení vířivými proudy nedochází k poškození ani znečištění povrchů. Moderní snímače, elektronika a softwarová řešení nabízejí rozličné možnosti použití a vyhodnocení v oblasti průmyslu výroby a zpracování kovů, nebo i mobilního použití při údržbových zkouškách. Spotřeba médií a vynaložená údržba jsou přitom tak minimální, že zkoušení vířivými proudy patří k jednomu z nejhospodárnějších a nejekologičtějších postupů nedestruktivního zkoušení a je proto i široce rozšířené při 100%-zkoušce ve výrobních procesech. Díky vysokým zkušebním rychlostem a automatizovatelnosti zkoušení navíc není narušen průběh výroby.

 

 

Metoda vířivých proudů pro zkoušení polotovarů a komponentů

Zkoušení vířivými proudy v oblasti zkoušení polotovarů a součástí pokrývá frekvenční rozsah až cca 10 MHz a používá se ke zkoušení povrchových vad kovů. Obvykle se k tomu používají diferenční měřicí cívky v nejrůznějším provedení. Používají se jak standardní snímače, tak i snímače individuálně přizpůsobené potřebám zákazníka.

Hutní polotovary (dráty, tyče, trubky) se pomocí průchozích cívek kontrolují na příčné trhliny a bodové vady a pomocí rotačních snímačů se kontrolují na podélné vady. Pro zkoušení kriticky namáhaných míst komponentů je kromě toho možné použít i stacionární sondy. Výběr správných snímačů se přitom vždy orientuje podle zkušební aplikace. Tím je možné dosáhnout vysoké citlivosti pro detekci vad.

Metoda vířivých proudů pro detekci kovů

Při detekci kovů se pomocí metody vířivých proudů generuje elektromagnetické pole s jednou či dvěma frekvencemi, které slouží k detekci i nepatrného množství skrytých kovů (např. oceli, železa, hliníku, mědi, zlata, stříbra).

Při detekci kovových předmětů aktivními snímači vysílá detekční snímač elektromagnetické pole. To vytváří v detekovaném předmětu vířivé proudy, které samy také generují „sekundární“ elektromagnetické pole. Detekční senzor toto pole zaznamená a použije k vyhodnocení.

Tento web používá cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze provozu na našich webových stránkách. Sdílíme také informace o vašem používání našich webových stránek s našimi sociálními médii, reklamními a analytickými partnery. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vašeho využívání služeb.

Naše cookies se změnily, proto je nutný obnovený souhlas.

Platnost vašeho předchozího souhlasu s našimi cookies vypršela, proto je nutný nový souhlas.

Potřebné soubory cookie pomáhají učinit web použitelným pro uživatele. Ukládají základní informace, jako je přihlášení na web nebo souhlas s jednotlivými cookies.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
YSC YouTube

YouTube Video

Sitzung Cookie
CONSENT YouTube

YouTube Video

2 Jahre Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

YouTube Video

6 Monate Cookie
__hs_opt_out HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, aby uživatel po odhlášení nemusel znovu vyžadovat souhlas.

13 měsíců Cookie
__hs_do_not_track HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k deaktivaci sledování uživatele.

13 měsíců Cookie
__hs_initial_opt_in HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení souhlasu se sledováním.

7 dní Cookie
hs_ab_test HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie vždy k přiřazení uživatele ke stejné skupině během testů A / B.

Relace Cookie
*_key HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot, aby zabránil uživateli v nutnosti opakovaně se přihlásit ke stejnému obsahu.

14 dní Cookie
hs-messages-is-open HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení nastavení widgetů chatu.

30 minut Cookie
hs-messages-hide-welcome-message HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k zajištění toho, že se uvítací zpráva chatu zobrazuje jednou denně.

1 den Cookie
__hsmem HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení procesu přihlášení uživatele.

1 rok Cookie
hs-membership-csrf HubSpot notwendig

HubSpot používá tento soubor cookie, aby zabránil poškození procesu přihlášení.

Relace Cookie
hs_langswitcher_choice HubSpot notwendig

Tento soubor cookie používá HubSpot k uložení jazyka vybraného uživatelem.

2 roky Cookie
__cfduid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace / 30 dní Cookie
__cfruid HubSpot notwendig

Tento cookie používá HubSpot k bezpečnému přenosu dat přes CDN / Cloudfare.

Relace Cookie
gits_cookie_accepted_* digiwerk GmbH

Uloží výběr banneru cookie.

Bez limitu LocalStorage
fe_typo_user TYPO3

Wird vom CMS-System TYPO3 benötigt, um Benutzer am Frontend anmelden zu können.

1 Jahr Cookie
DataTables_* TYPO3

Je uložen uživatelským nastavením CMS systému TYPO3 vebSaves pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
t3-tabs-* TYPO3

Uloží uživatelská nastavení pro zobrazování dat na pozadí.

Bez limitu LocalStorage
be_typo_user TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok LocalStorage
PHPSESSID TYPO3

Vyžadováno CMS systémem TYPO3, pro umožnění přihlášení uživatelů na pozadí.

1 rok Cookie

Marketingové cookies pomáhají rozpoznat návštěvníky webových stránek. To jim umožní mimo jiné zobrazit přesnější reklamy a výsledky vyhledávání.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
__hstc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
hubspotutk HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k registraci jedinečného ID, které lze přiřadit statistickým datům uživatele.

13 měsíců Cookie
__hssc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

30 minut Cookie
__hssrc HubSpot

Tento soubor cookie používá HubSpot k detekci relace uživatele.

Relace Cookie

Statistické soubory cookie pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webem anonymním shromažďováním a hlášením informací.

Jméno Poskytovatel za účelem životnost Typ
_pk_id.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo k uložení některých podrobností o uživateli, například jedinečného ID návštěvníka.

13 měsíců Cookie
_pk_ses.*.* Matomo

Tento soubor cookie používá společnost Matomo pro krátkodobé soubory cookie, které slouží k dočasnému uložení dat pro návštěvu.

30 minut Cookie
_pk_testcookie..undefined Matomo

Tento soubor cookie používá Matomo ke kontrole, zda prohlížeč návštěvníka podporuje soubory cookie

Relace Cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají ke zvýšení efektivity práce uživatelů.Ze zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud je to nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení.Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou ukládány třetí stranou, zobrazující se na našich stránkách.